Previous Next Play Pause
Světové dny mládeže 2023: Češi míří do Porta a ostravsko-opavské autobusy se plní
Také v letošní postní době se budou věřící modlit křížovou cestu mimo kostely
Modlitební výzva biskupa Martina pro postní dobu
Nabídka duchovních obnov pro postní dobu
Co nás v diecézi čeká v první půlce roku 2023

webjanstabannerOpava – S nabídkou svých vlastních textů vhodných pro katechezi dětí přišel opavský trvalý jáhen a spisovatel Josef Janšta. Na internetové stránce  http://josefjansta.opava.org jsou k dispozici desítky příspěvků, které lze jednoduše stahovat a využívat při práci s dětmi v náboženství nebo v rodinách.  Autor příběhů bude na web postupně uveřejňovat příběhy k nedělním katechezím podle liturgického cyklu A, B, C. Objeví se také příspěvky z časopisů Cesta, Pueri Domini a Tarsicius. Již nyní jsou v nabídce ke stažení i podklady k biblickým soutěžím.

Trvalý jáhen Josef Janšta stal v roce 1991 u zrodu ministrantského časopisu Pueri Domini a současně byl zakládajícím členem a vedoucím ministrantské rady při olomoucké arcidiecézi. Od příběhů na pokračování, které vycházely v ministrantském časopise, byl už jen krůček ke knížkám. První kniha s názvem Hledání lásky vyšla v Matici Cyrilometodějské v roce 1991. Další knihy plné příběhů vhodné ke katechezím následovaly. Do roku 2008 vyšlo u stejného vydavatele ještě 30 titulů, jejichž autorem je Josef Janšta. Poslední vydanou knihou jsou tři díly příběhů chlapce Tomáška, jeho rodiny a kamarádů s názvem Tomášek, které vyšly v přepracovaném vydání v Kartuziánském nakladatelství v Brně v roce 2009.

Josef Janšta aktivně publikuje také v časopisech. Jednou za měsíc vychází od roku 1994 příspěvek pro děti v opavském farním časopise Cesta. V časopise pro ministranty Tarsicius je autorem duchovního slova, komiksových seriálů, textů k fotopříběhům a řady povídek. Uzavřenou kapitolou je dnes již časopis pro kněze a vedoucí ministrantů Pueri Domini, který vycházel v letech 1991-2008. Také příspěvky z tohoto časopisu se brzy objeví na webu http://josefjansta.opava.org.

Pin It