Previous Next Play Pause
Únorové OKNO: příběhy kancléře biskupství i nemocniční kaplanky
Co nás v diecézi čeká v první půlce roku 2023
Modlitba za volbu diecézního biskupa

Ostrava - V sobotu 27. listopadu 2010 bude v předvečer první neděle adventní Svatý otec Benedikt XVI. předsedat v bazilice sv. Petra slavnostní „Vigilii za počatý lidský život“. Z vděčnosti Pánu za Jeho Vtělení, které dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost, budou účastníci bohoslužby prosit o ochranu každé lidské bytosti, povolané k životu. Je přáním Svatého otce, aby se podobné bohoslužby konaly ve všech diecézích. V několika farnostech té naší, tedy ostravsko-opavské, jeho přání vyslyšeli a Vigilii za počatý život ve svých chrámech uspořádají.

Během adorace a modliteb nešpor a růžence budou prosit o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu farníci ve Fulneku. Začnou v 16 hodin shromážděním u Sloupu Nejsvětější Trojice a poté se přesunou do kostela. „Vezměte si s sebou svíčky,“ jsou nabádáni farníci na internetových stránkách farnosti.

Farnost Hnojník se do akce zapojí v sobotu po mši sv. v Komorní Lhotce začínající v 15.30 adorací na tento úmysl. Stejně tak po mši svaté se budou na tento úmysl modlit věřící v Třinci, resp. v Suchých Lazcích.

V 17.00 se k nim a k ostatním věřícím na celém světě připojí věřící v Javorníku modlitbou v kapli na faře. Ve Václavově u Bruntálu se v 18.00 s nimi budou na dálku spojeni farníci, kteří zde budou během onoho víkendu absolvovat adventní duchovní obnovu. V Místku a v Novém Jičíně začínají shodně v 16.30.

V některých farnostech se malinko předběhnou a za započaté životy se budou modlit již v pátek. Tak tomu bude kupř. v Hradci nad Moravicí po večerní mši svaté (17.30) anebo v Kyjovicích, kde vigilie proběhne při mši sv. Započne modlitbou radostného růžence za nenarozené děti a jejich rodiče, v 17.00 hodin bude mše svatá a po ní adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Všichni, kteří chtějí modlitbou pomoci chránit počaté životy a jsou z Ostravy, potažmo se budou v sobotní podvečer v Ostravě vyskytovat, mají na výběr několik možností, kde se zapojit. Tak např. po večerní mši sv. v katedrále, která je v 18.00 hod., za účasti o. biskupa Františka Václava. Program vigilie v katedrále Božského Spasitele najdete v sekci ke stažení.

Další možností je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci – zde bude také po sobotní mši sv. (17.00) krátká pobožnost. V Ostravě-Třebovicích, kde bude během adventu probíhat v každý sobotní podvečer od 18.00 do 19.00 adorace, se ta první, tj. předadventní, začne modlitbou na úmysl, kterým vyjdou vstříc přání Petrova nástupce.

Ve farním kostele v Ostravě-Zábřehu se uskuteční ve spojení se Svatým otcem Benediktem XVI. modlitba za počatý lidský život v 17.00 hod. Bude výstav Nejsvětější Svátosti oltářní a adorace, kterou povede sestra Františka z Kongregace Sester sv. Alžběty. Nemocní a nemohoucí pak mohou sledovat na TV Noe v sobotu od 18.00 hod. přímý přenos této vigilie z Vatikánu.

Pin It