modelkostelsvinovOstrava – Papírovou vystřihovánku kostela Krista Krále vydala farnost Ostrava-Svinov. Věrný model v měřítku 1:165 je připraven tak, aby jej zvládli slepit i méně zkušení modeláři. Autor stavebnice však myslel i na zdatné modeláře, kterým nabízí možnost pracovat s detaily. Stavebnice vychází u příležitosti 85. výročí posvěcení kostela, které si farnost připomněla koncem června.

„Každých pět let se snažíme ve farnosti u příležitosti výročí posvěcení kostela udělat něco mimořádného. Letos jsme se rozhodli pro vydání vystřihovánky,“ uvedl farář svinovské farnosti P. Dr. Jan Larisch, kterému s realizací pomohl jáhen Marek Večerek.

„Společně jsme kontaktovali autora vystřihovánek Milana Bartoše, který na základě plánů kostela a několika fotografií připravil vzorový model kostela. Byl velice vstřícný, konzultovali jsme různé úpravy elektronickou poštou a dodali také informace k historii kostela, které je vytištěné na obálce sešitu s vystřihovánkou,“ popsal celkem snadnou cestu k papírovému modelu kostela, kterých farnost vydala 500 ks.

Náklady na realizaci kreativní pastorační pomůcky vyšly farnost na 30 tisíc korun. „Svinovský obvod nám přispěl částkou 5 tisíc korun. Žádali jsme také o příspěvek v rámci projektu Pastoračního fondu, ale mezi ostatními projekty jsme neuspěli,“ dodal farář s tím, že zbytek financí si farnost zaplatila ze svých zdrojů. Část vložených prostředků se vrátí z prodeje stavebnice, která se dá v Karmelitánském knihkupectví koupit za 85 korun.

Více než polovina vystřihovánek se rozebrala při červnové svinovské pouti. Zbylá část poslouží knězi jako dárky pro školáky, které každoročně na začátku školního roku navštěvuje. „První školní den navštěvujeme společně se starostkou městského obvodu první třídy. Prvňáčkům budu stavebnice rozdávat. Vyjde mi to tak na pět, šest let,“ dodal kněz.

Do slepování modelu kostela se do podzimu pustí řada farníků. Ve farním zpravodaji bude totiž vyhlášena soutěž o nejpěknější model. Vyhodnocovat se bude podle tří kategorií obtížnosti, které stavebnice nabízí. „O vítězi se rozhodne na Krista Krále, kdy ve Svinově slavíme patrocinium našeho kostela, dodal otec Jan Larisch.

Nápad svinovské farnosti s vlastním modelem kostela je v ostravsko-opavské diecézi ojedinělý. Papírové podoby kostela se před deseti lety dočkal během své obnovy vyhořelý dřevěný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. Ten pro časopis ABC ve spolupráci s biskupstvím vytvořil známý autor papírových vystřihovánek architekt Richard Vyškovský. Svou vystřihovánku však mají i další farnosti v České republice a na Slovensku. Přehled stavebnic, na kterých se stejně jako ve Svinově podílel Milan Bartoš, najdete na stránce www.dukase.cz.

Pin It