RychvaldWeb2Rychvald - Letošní návštěvníci vánočních bohoslužeb v katolickém kostele sv. Anny v Rychvaldě se mohou těšit nejen ze slavení vánočních svátků, ale také ze zdárného ukončení mnohaletého úsilí, které směřovalo k celkové rekonstrukci exteriéru kostela.

RychvaldWeb1Od r. 2009 farnost Rychvald spolupracovala s ostravsko-opavským biskupstvím na získání finančních prostředků z evropského fondu pro regionální rozvoj. Ovocem této snahy bylo začlenění projektu „Revitalizace kostela sv. Anny v Rychvaldu“ (reg. č. CZ.1.10/3.2.00/04.01096) do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a získání dotace v hodnotě 5,8 miliónu korun. S patnáctiprocentním spolupodílem farnosti bylo možné v letošním roce provést výměnu poškozených částí krovu, celkovou výměnu střešní krytiny a instalaci nového hromosvodu.

V místě prasklin bylo zdivo staticky zajištěno, fasáda na poškozených místech vyspravena, celkově přeštukována a jednotně natřena. Poslední, ale zdaleka ne zanedbatelnou součástí projektu bylo zaizolování objektu a položení venkovní drenáže. I když byl při výkopových pracích neplánovaně zahájen záchranný archeologický průzkum, při němž došlo k odkrytí bezmála jednoho sta hrobních jam v bezprostřední blízkosti základů kostela, podařilo se opravy dokončit před nástupem zimy. Poděkování patří realizačnímu sdružení firem Ing. Pekárek, s.r.o. a Constructus, s.r.o. za zdárné provedení celé zakázky.

Ojedinělá památka pozdně gotického kostela sv. Anny v Rychvaldu se tak na konci roku může chlubit nejen zbrusu novým kabátem, ale může se směle dívat do příštích desetiletí, ve kterých bude i nadále svědčit o pohnutých duchovních dějinách Karvinska.

ROP

Pin It