Dne 13. 4. 2023 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 46 doručených úplných žádostí o příspěvek ze Stavebního fondu, celková výše požadavků činila 7,578 mil. Kč.
Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 24 stavebních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 3.700.000- Kč. 
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 320.000,-Kč. Seznam podpořených projektů najdete zde.

Pin It