Dne 31. 3. 2022 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 47 doručených úplných žádostí o příspěvek ze Stavebního fondu, celková výše požadavků činila 7,15 mil. Kč.
Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 27 stavebních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 3.850.000- Kč.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.
Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 340.000,-Kč. Seznam podpořených projektů najdete zde.

Pin It