Hodnotící komise Stavebního fondu pro rok 2020 provedla několik změn v rozdělení finančních příspěvků pro stavební akce. Důvodem změn je ve většině případů zrušení dotací z jiných zdrojů financování (COVID) či naopak zajištění peněz z jiných zdrojů financování. Místo zrušených akcí byly prostředky přiděleny náhradníkům v pořadí dle bodování žádostí. Seznam podpořených projektů po provedení změn najdete zde.

Pin It