Dne 12. 4. 2018 se v budově biskupství sešla hodnotící komise dle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů ve složení P. Mons. Martin David, P. Mgr. ICLic. František Zehnal, Th.D., P. Mgr. Miroslav Kadlec, Ing. Marta Hrušková, Ing. Václav Kotásek.

Celkem bylo do Stavebního fondu pro rok 2018 podáno 64 žádostí, celková požadovaná suma činila 11.649.233,- Kč. Komise rozdělovala předem schválených 4,7 mil,- Kč. 

V diskusi nad projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 28 projektů, celková suma poskytnutých příspěvků bude činit 4.699.170,- Kč. U 9 projektů byla rozhodnutím komise snížena přidělená částka oproti částce požadované. Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem dne 13. 4. 2018.

Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů naleznete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan ve výši 300.000,-Kč, dle tabulky zde.

Pin It