Dne 5. 4. 2017 se v budově biskupství sešla hodnotící komise dle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů ve složení P. Mons. Martin David, P. Mgr. Karel Doležel, P. Mgr. Ing. Lumír Tkáč, Ing. Marta Hrušková, Ing. Václav Kotásek.

Celkem bylo do Stavebního fondu pro rok 2017 podáno 50 žádostí, celková požadovaná suma činila 8.532.023,-Kč. Komise rozdělovala předem schválených 3,7 mil,-Kč. V průběhu jednání byla tato suma rozhodnutím generálního vikáře navýšena o dalších 584.000,-Kč.

V diskusi nad projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 23 projektů, celková suma poskytnutých příspěvků bude činit 4.284.291,-Kč. Celkem 14 z vybraných projektů bude podpořeno pouze v případě, že získají dotaci Ministerstva zemědělství z fondu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. V případě nezískání dotace Ministerstva zemědělství budou podpořeny další projekty dle pořadí. U 5 projektů byla rozhodnutím komise snížena přidělená částka oproti částce požadované.
Výsledek jednání komise byl potvrzen generálním vikářem dne 10. 4. 2017.

Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů naleznete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan, dle tabulky zde.

Pin It