Dne 15. 4. 2016 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 57 doručených žádostí o příspěvek ze Stavebního fondu.
Všichni členové komise dodali předem svá hodnocení žádostí, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 19 projektů. Čtyři z vybraných projektů budou podpořeny pouze v případě, že získají dotaci Ministerstva zemědělství z fondu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. V případě nezískání dotace MZe budou podpořeny další projekty dle pořadí. U čtyř projektů byla rozhodnutím komise snížena přidělená částka oproti částce v žádosti požadované.
Výsledek jednání komise byl potvrzen generálním vikářem dne 15. 4. 2016.

Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan, dle tabulky zde.

Pin It