Stavební fond

Dne 1. 4. 2019 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 59 doručených žádostí o příspěvek  ze Stavebního fondu.
Členové výběrové komise dodali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 30 stavebních projektů. U řady z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. S ohledem na velký počet žádostí o spolufinancování projektů dotovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství, byla v letošním roce mimořádně navýšena částka rozdělovaná fondem o 1.000.000,-Kč. Celkem byly projekty podpořeny částkou 5.200.000,-Kč. Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem dne 8. 4. 2019.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 300.000,-Kč. Seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Žádost o příspěvek ze STAVEBNÍHO fondu ke stažení zde.

Prováděcí pokyny k podání žádosti a čerpání příspěvků ze Stavebního fondu ke stažení zde.

Směrnice ke stažení zde.