Odbor připravuje a realizuje vybrané projekty v oblasti pastorační a hospodářské činnosti biskupství, farností a dalších biskupstvím zřizovaných subjektů. Sleduje a vyhodnocuje aktuální možnosti čerpání evropských, státních, krajských i dalších finančních zdrojů pro projekty diecéze, farností a zřizovaných právnických osob včetně zprostředkování informací o těchto možnostech. Podporuje rozvoj církevní turistiky a produktů cestovního ruchu, které využívají církevní objekty, a zabývá se propagací těchto objektů.

 

Pin It