Previous Next Play Pause
Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc červen 2022
Završení synodálního procesu v diecézi
Setkání dětí a rodin 1. července na Prašivé
Modlitba za volbu diecézního biskupa

V lednu si chceme připomenout další dvě osobnosti víry, jejichž život je spjat s ostravsko-opavskou dieécézí. V padesátých letech minulého století zemřel jako mučedník na faře v Petrovicích u Karviné místní duchovní správce P. Ludvík Sobek. S osudy jeho života a svědectvím víry v dobách komunistické perzekuce se můžete blíže seznámit v tomto článku. Osobnost služebníka Božího salesiána P. Ignáce Stuchlého většinou známe. Narodil se 14. 12. 1869 v obci Boleslav (dnes Polsko), která spadala pod farnost Píšť, kde byl v místním kostele sv. Matouše také pokřtěn. Více o muži, který byl prvním českým salesiánem se dozvíte v tomto příspěvku.

P. Ludvík Sobek

P. Ludvík Sobek se narodil 15. ledna 1885 v Dolních Tošanovicích u Frýdku‑Místku. Působil v Petrovicích u Karviné, v hornickém regionu, kde převládalo výrazně prokomunistic-ké smýšlení a aktivní působení duchovních bylo vnímáno jako nežádoucí. Jako režimu nepohodlný kněz byl 14. září 1949 zatčen kvůli dopisu, v němž kritizoval novou církevní politiku, ale ještě na podzim 1949 byl amnestován. Vrátil se domů na faru 1. listopadu 1949. Podle tehdejší služebné říkal, že je to však jen na chvíli, neboť mu slíbili, že ho přijdou oběsit. Ani nadále se však nechtěl vzdát svých postojů.
Musel prodělat školení pro kněze, kde měl změnit své smýšlení. Poté mu bylo pravděpodobně příslušníky StB vyhrožováno a byl vydírán na faře ke spolupráci. Podle svědectví paní Anny spolupráci odmítl: „On před nimi zavřel dveře a řekl: ´Pána Boha neztratím´, a oni mu řekli: ´Bude vás to draho stát.´“    
Během jednoho výslechu mu byly odebrány klíče od fary, které mu už nevrátili.
Asi 14 dní před smrtí dostal výhružný dopis, který jej vystrašil.    
Nabádal k opatrnosti farní hospodyni i sestru, aby pečlivě zavíraly dveře fary.    
Ráno 25. dubna 1950 byl v jedné z místností fary nalezen farní hospodyní a svou sestrou oběšený na klice okna. Přitom lékař, který jej pouze zběžně ohledal, stanovil jako příčinu smrti srdeční infarkt. Na jeho těle byly nalezeny stopy trýznění – zohavené tělo a genitálie. Farní psi tu noc spali a druhý den uhynuli.     
Případ byl vyšetřovateli velmi rychle uzavřen s evidentní snahou záležitost ututlat a výhrůžkami umlčet svědky.           
Při vyšetřování kauzy v 90. letech dospěli vyšetřovatelé Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu k závěru, že se velmi pravděpodobně jednalo o vraždu spáchanou orgány StB nebo místními komunistickými funkcionáři.   

Podle Vojtěcha Vlčka – Zpravodaj Res Claritatis, 12/2012 
http://claritatis.cz/download/MONITOR-2012-12.pdf

Více se můžete dočíst o příběhu P. Ludvíka Sobka také v knize Přísně tajné vraždy, kterou napsala Šárka Horáková Maixnerová a která vyšla v roce 2010 v nakladatelství Vyšehrad.

Příběh také můžete shlédnout ve stejnojmenném pořadu České televize, který je dostupný zde:
http://www.youtube.com/watch?v=t3K_S4d-oUU

Modlitba:

Bože, náš Otče,
zbavuj nás strachu a dávej nám sílu,
abychom ti věrně vydávali svědectví za všech okolností svého života.
Dej, aby naše víra sílila
pro statečnost všech, kteří ti zůstali věrni až ke smrti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Služebník Boží P. Ignác Stuchlý, SDB

Ignác Stuchlý se narodil ve slezské Boleslavi, farnost Píšť, 14. prosince 1869.     
Ve farním kostele v Píšti byl také pokřtěn.  
V září 1891 začal v Olomouci u dominikánů studia teologie, která však musel přerušit. Roku 1894 přijíždí k salesiánům do Turína, v srpnu 1895 vstupuje do noviciátu a pokračuje ve studiích. Kněžské svěcení přijímá v listopadu 1901.

V říjnu 1910 opouští své italské působiště v salesiánském konviktu v Gorizii a přijíždí do slovinské Lublaně s úkolem dostavět zde kostel a pečovat o salesiánský ústav. Tuto práci mu značně zkomplikovala první světová válka. Po jejím skončení je P. Stuchlý poslán za prefekta do Veržeje, ale po dvou letech se vrací do Lublaně dostavět kostel. To se mu podařilo až v roce 1924.

O rok později byl poslán do italské Perosy, kde žilo v salesiánské komunitě i několik Čechů a kam byli na salesiánskou formaci posíláni chlapci z Československa. V té době začíná
v Československu zájem o příchod salesiánů. Po rozmanitých peripetiích kupují salesiáni ve Fryštáku klášter od sester Neposkvrněného Početí.

Časně zrána 28. září 1927 sem v čele s P. Stuchlým dorazilo z Perosy 17 chlapců a 3 salesiáni. Dílo se brzy rozrostlo a P. Stuchlý, který si mezitím pro svou bílou hlavu vysloužil od místních obyvatel přezdívku Staříček, se zasadil o vybudování dalších salesiánských ústavů
v Československu (Ostrava, Praha, Brno, Pardubice…).    
Don Stuchlý byl také prvním ředitelem komunity v Moravské Ostravě.    
15. září 1935 byl jmenován inspektorem nově zřízené samostatné české Salesiánské provincie.

V průběhu druhé světové války bylo několik salesiánských ústavů zabráno nacisty. V polovině srpna 1943 musel být vyklizen také fryštácký dům a sloužil nacistům jako domov pro vybombardovanou mládež z Hamburku a posléze jako základna maďarských vojáků. Po válce se Fryšták opět stal sídlem salesiánského aspirantátu.

V roce 1949 se prudce zhoršilo už tak podlomené zdraví P. Stuchlého a 5. března 1950 dostal ve Fryštáku záchvat mozkové mrtvice. Od té doby byl upoután na lůžko. V noci ze 13. na 14. dubna před půlnocí byli salesiáni vzbuzeni policií a milicí, která obsadila dům, a posléze deportováni na různá místa. P. Ignác Stuchlý byl posléze umístěn do domova důchodců v Lukově poblíž Fryštáku. Jako řadový chovanec nesměl ani opouštět dům.

V lednu 1953 byl P. Stuchlý stižen dalším záchvat mrtvice. Zemřel v sobotu 17. ledna ve 22.25 hodin ve věku 83 let a byl pohřben na fryštáckém hřbitově.

Diecézní proces blahořečení Ignáce Stuchlého byl zahájen 5. března 1993 a ukončen 20. ledna 2001. Dekret potvrzující správnost procesu přišel z Kongregace pro blahořečení a svatořečení
29. listopadu 2002 a proces je nyní ve své druhé fázi, v Římě.

zdroj: www.sdb.cz

Modlitba za vyslyšení

(pro soukromou pobožnost)

Všemohoucí věčný Bože,

plný milosrdenství ke svým dětem, tys vedl svého věrného služebníka Ignáce, aby už zde na zemi svou láskou a pokorou, modlitbou a horlivostí pomáhal zejména mládeži znovu najít cestu ke Kristově církvi.

Dej, ať je mu přiznána pocta a sláva oltáře. Nám pak dopřej, abychom ho dokázali napodobovat v modlitbě a činnosti, a tak mohli přispět k mravní a duchovní obrodě lidí kolem nás.

Na přímluvu svého služebníka Ignáce vyslyš prosbu, se kterou se k tobě obracíme, a daruj nám ze své lásky, aby … … …

Otče náš …, Zdrávas Maria …, Sláva Otci …

Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Případná vyslyšení sdělte prosím na adresu:

Salesiánská provincie Praha

Kobyliské náměstí 1

182 00 Praha 8 – Kobylisy

 

Pin It