Previous Next Play Pause
Květnové OKNO doprovází bonus pro čtenáře: Poutnické novinky
 Novinkami Otevřených chrámů 2024 jsou dřevěný kostel v Dolních Marklovicích na Karvinsku i fotogenický kostel na Borové pod Lysou horou
Centrum pro rodinu chystá jazzovou benefici
Jaké projekty letos podpoří Pastorační a Stavební fond?
Čas pro naslouchání i modlitbu: Večery milosrdenství v Ostravě

referendum2Bratislava – Slovensko stojí před veledůležitým referendem „O rodině“. Naši východní sousedé v něm budou 7. února ozhodovat o možnosti adopce homosexuálními páry, potažmo o svazcích těchto párů. V tomto boji o jedinou pravou podobu rodiny je přitom více než kdy jindy potřebný každý hlas, přičemž předvolební boj není rozhodně veden v rukavičkách.

 

 „Musíme, bohužel, poukazovat na ohrožení rodiny, před nímž chceme bránit naše děti, rodiny a manželství,“ odůvodňují pořádání únorového referenda organizátoři z hnutí Aliancia za rodinu (AZR). „Sledujeme dění v zahraničí, kde se práva dospělých staví nad práva dětí, přičemž se nátlak nikdy nezastaví, naopak postupuje od registrovaného partnerství, přes stejnopohlavní „manželství“, adopci dětí až po tresty za vyslovení opačného názoru.“

referendum4Únorové referendum vzešlo takříkajíc z lidu. Alianci za rodinu se v loňském roce podařilo sesbírat více než 350.000 platných podpisů pod petici požadující referendum v těchto otázkách, což je přesně cifra, po jejímž dosažení je prezident nucen referendum vypsat. Z požadovaných čtyř bodů nakonec Ústavní soud vyškrtnul ten týkající toho, zda mohou i jiné svazky než manželské využívat stejných právních vymožeností.

 

 

Slováci tak budou hlasovat pouze v těchto třech bodech:

  1. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím mohl nazývat jen svazek jednoho muže a jedné ženy?

  2. Souhlasíte s tím, aby se párům či skupinám osob stejného pohlaví nebylo umožněno osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova?

  3. Souhlasíte s tím, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na výuce v oblasti sexuální výchovy či eutanazie, pokud s tím jejich rodiče nebo ony samy nesouhlasí?

Slováci tak mají ve svých rukou budoucnost své země, budoucnost svých dětí. A možná tak odstartují dění i v jiných zemích. Manželství jakožto svazek muže a ženy, po staletí chápaný jako jediný myslitelný, dostalo v posledních letech v mnoha zemích zcela jiné rozměry a např. v Dánsku platí zákon nutící Církev či jiné denominace vycházet žádostem stejnopohlavních párů vstříc. Duchovní sice mohou z věroučných důvodů odmítat účast na takových obřadech, ale jejich představený se musí postarat o náhradu. V Německu či V. Británii už došlo k věznění rodičů, kteří odmítli posílat své děti do hodin sexuální výchovy, v nichž se děti ještě předškolního věku učí masturbovat či navlékat kondom.

referendum3Proto je nasnadě, že se na Slovensku schyluje k bitvě vpravdě celoevropského významu. A je v ní zapotřebí doslova každého hlasu – k uznání výsledků je třeba alespoň 50% účasti voličů. „Hovořím s lidmi ze Slovenska tu v České republice a opravdu mě šokuje, jak málo z nich o referendu ví,“ přiznává o. Dobromil Zifčák, slovenský kněz působící nyní v Jablunkově, a dodává, že chce požádat všechny Slováky žijící na území České republiky, aby onoho 7. Února jeli na Slovensko a vhodili do volební urny lístek, kde zaškrtnou 3x odpověď ÁNO.

Není se moc co divit, že povědomí lidí o referendu je tak mizivé – liberální média se o referendu zmiňují jen okrajově, hrozba velké účasti znamená eventualitu, že zastánci rodiny uspějí. Slováci mají v paměti nedávný „Košický zázrak“, při němž do ulic Košic vyšlo nejméně 80.000 lidí, aby se vyslovili proti zabíjení nenarozených dětí. Proto odpůrci tradiční rodiny vytáhli do boje – evropští socialisté v Europarlamentu podrobili Slovensko kritice za to, že si dovolilo vyhlásit „nesnášenlivé“ referendum zaměřené „proti ústavně uznané menšině“, a postavilo se tak proti zavedeným pořádkům (nadiktovaným shora). Uvažuje se prý dokonce i o přijetí rezoluce proti Slovensku za neposlušnost. 

Slovenské televize RTVS, Markíza, TV Joj odmítly odvysílat spot zastánců jediné pravé rodiny, https://www.youtube.com/watch?v=_RcmF68WUtE. Prý není fér. Aby na referendum zbytečně moc neupozorňovala, řada slov. médií o něm pojednává buď ze strany liberálního stanoviska, tj. v rámci homoloby, nebo o něm pro jistotu mlčí v naději, že malá informovanost bude znamenat kýženou malou účast. Nebudeme dávat reklamní prostor našich stanic na to, abychom vysílali přímá nebo nepřímá stanoviska pro nebo proti referendu. [...] Zatímco organizátoři referenda jsou připraveni téma komunikovat, lidé s jiným názorem obvykle nejsou organizováni tak, aby dokázali zaplatit reklamní spoty prezentující alternativní postoje,“ zaznělo bezostyšně z Markízy přiznání, že důvodem odmítání pouštění spotů je jejich rozdílná kvalita a tudíž hrozba nežádoucího ovlivnění. Z některých internetových serverů a soc. sítí byl odkaz AZR dokonce z těchto důvodů odstraněn. A z dobrovolnického portálu dakujeme.sk byla stažena výzva k finanční pomoci pro AZR. To vše svědčí o tom, jak „čistě“ a ve jménu koho se na Slovensku vede boj o pravé hodnoty. Mluvčí Aliance za rodinu Anton Chromík podle serveru Aktuality.sk dostal dokonce dopis, v němž mu někdo hrozí smrtí jeho dětí. http://www.aktuality.sk/clanok/268633/hovorcovi-aliancie-za-rodinu-sa-vyhrazaju-smrtou-deti/

Odpůrci referenda začali nedávno na internetu šířit falešný pastýřský list biskupů vyzývajících údajně k neúčasti, jehož autorem měl být bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, který autorství samozřejmě okamžitě popřel.

Jak se k věci staví slov. biskupové, svědčí kázání košického arcibiskupa Bernarda Bobera:

 Pod rouškou lidských práv a odstraňování diskriminace se otevírají dveře bezbřehé svévoli, která odporuje zdravému rozumu. První a nejzranitelnější obětí této teorie jsou děti, naše malé děti. Dítě se už nechápe jako bezbranná lidská bytost, jež má právo na otce a matku, ale je vnímáno pouze jako předmět neomezených a zvrácených práv či nároků každého, kdo po něm zatouží. Toto jsou ,lidská práva‘!? To je nelidské právo! Dokdy budou vynakládat obrovské finanční prostředky na podporu takových protispolečenských strategií a ideologií?

Tváří v tvář vůči všem těmto ohrožením chci zaměřit vaši pozornost na blížící se referendum o ochraně manželství a rodiny. Je to chvályhodná iniciativa. Dobře se seznamte s obsahem otázek lidového hlasování. Aktivně pomáhejte, aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí ve vašem městě či ve vaší obci. Hlásat pravdu je služba lásky. Je zapotřebí to dělat o to horlivěji, oč více se pravda zamlčuje nebo deformuje. S bolestí sleduji, jak některá hlavní média toto téma bagatelizují a připisují Církvi úmysl ovládat lidi svou doktrínou. Model rodiny, kterou tvoří otec, matka a děti, zde však byl a fungoval již od počátku, mnohem dříve než Kristus založil Církev.

Drazí bratři a sestry, Bůh si chrání a miluje rodinu muže a ženy, vždyť právě do takové rodiny se narodil a stal se člověkem. Přeji vám, aby i vaše rodiny byly silné, zdravé a soudržné a aby se neustále posvěcovaly v Boží milosti. Kéž by všechny děti na celém Slovensku mohly jednou po letech vděčně říct:  Děkuji Ti, Pane, za dobré rodiče. Děkuji Ti, Bože, za otce a mámu!“

Poděkovat může každý Slovák tím, že se v referendu vysloví pro rodinu. Onoho 7. února se nebudou moci vymluvit, že svým hlasem delegují kandidáty, na jejichž počínání pak celé volební období nebudou mít vliv. Onoho 7. února svým hlasem opravdu rozhodnou, jak bude v budoucnu vypadat jejich země a rodiny v jejich zemi.

Libor Rösner

 

 

 

 

Pin It