Previous Next Play Pause
Adventní duchovní obnovy: kde se letos ztišit před svátky Božího narození?
Čas pro naslouchání i modlitbu: Večery milosrdenství v Ostravě
Nikdo nechce být osamělý kůl v plotě. „Vstaň a choď“ vybírá na velké auto na Doniu a zve na benefiční koncert Hany Fialové
Spouštíme projekt Varhany pro Ostravu. Dejme ostravské katedrále nástroj, na jaký čeká už 140 let

novinari1Ostrava – Zástupci tištených a elektronických médií, které působí v Moravskoslezském kraji, přijali v úterý 13. 1. pozvání biskupa Františka Václava Lobkowicze na novoroční setkání. Novináři byli seznámeni s hlavními mediálními tématy a přehledem akcí roku 2015. Pracovníci médií se nejvíce zajímali o průběh církevních restitucí.

novinari3Biskup František Václav Lobkowicz přítomným redaktorům poděkoval za jejich práci a upozornil na zodpovědnost, kterou před společností mají. „My stejně jako vy pracujeme se slovem. Máme však před společností zodpovědnost za to, co ta slova mohou způsobit,“ uvedl biskup Lobkowicz při vzpomínce na události ve Francii v minulých dnech. Novináře současně vyzval, aby si při své práci všímali také hezkých a pozitivních věcí, které se okolo nás dějí.

Generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David zrekapituloval současný stav v navrácení církevního majetku. Redaktoři se dozvěděli, že je vydáno 70 % majetku, které podle zákona o majetkovém narovnání žádalo biskupství a 40 % majetku, které žádaly farnosti. Zmínil rovněž největší investici v diecézi od jejího vzniku do opravy kostela, kterou je rekonstrukce katedrály Božského Spasitele v Ostravě. „Práce by měly být dokončeny do září tohoto roku. V zimních měsících se pracuje uvnitř kostela. V současné době se dělá nová elektroinstalace a podlahy,“ upřesnil Martin David s tím, že celkový rozpočet oprav je 60 milionů korun. Dvě třetiny nákladů budou hrazeny z projektů EU a třetinu zaplatí biskupství z vlastních zdrojů. Novináři byli také seznámeni formou fotografické prezentace s kalendářem akcí, které tento rok v diecézi proběhnou.

novinari2Možnost hovořit s představiteli diecéze si zástupci televizí, rozhlasu i novin nenechali ujít. Generálního vikáře i otce biskupa obklopily mikrofony a otázky na téma restitucí padaly jedna za druhou. Zástupci médií se dozvěděli, že při ostravsko-opavském biskupství vznikl nový obor Biskupské lesy, který přebírá starost o správu vydaných církevních lesů. Čtyřicet lesníků a dalších pracovníků nového odboru nyní pečuje o 18 tisíc hektarů lesů v Beskydech a Hukvaldské oboře. Biskupství zatím čeká na vydání dalších lesních pozemků na Jesenicku.

Pin It