Previous Next Play Pause
Eucharistické dny 2019 v katedrále v Ostravě
Přihlašování na Noc kostelů 2019
Kalendárium roku 2019
Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

ZvonBohumin1Starý Bohumín -  Sen mnohých Starobohumíňáků se mění v relitu. Zvony, které byly z věže místního kostela odvezeny během 2. světové války, se vrátí z Německa do Starého Bohumína. Dva historické zvony nebyly roztaveny, ale dosud visí ve věžích kostelů v Remscheidu a Wuppertalu. V tomto týdnu budou z věží svěšeny a převezeny zpátky do České republiky.

Vše začalo dne 21. března 1942, kdy z věže farního kostela Narození Panny Marie v Bohumíně - Starém Bohumíně bylo za přítomnosti mnoha tehdejších obyvatel Bohumína - Starého Bohumína (někteří ještě žijí) sejmuto z důvodů válečné rekvizice několik zvonů a povinně následně odevzdáno německým úřadům.

ZvonBohumin2Díky zkušenostem z I. světové války tehdy skutečně nikdo nevěřil tomu, že by některý z těchto zvonů mohl přečkat II. světovou válku a jednou se opět do Bohumína - Starého Bohumína navrátit.

Avšak díky skutečnosti, že dva z těchto zvonů ulité roku 1620 opavským zvonařským mistrem Hansem Knauffem (+ 1666 v Opavě) pro svou velkou historickou hodnotu byly označeny jako historicky cenné (tj. zařazeny do kategorie "C"), neměly být po provedené rekvizici, což ale nikdo tehdy netušil, roztaveny, ale zavěšeny do věží německých kostelů jako náhrady za tam rekvírované méněcenné zvony.

Jejich osud, jak se posléze ukázalo, byl pohnutý. - Konec II. světové války přečkali spolu s mnoha dalšími zvony na proslulém tzv. hřbitově zvonů v hamburském přístavu, kde byly díky precizní dokumentaci identifikovány.

První pokusy prostřednictvím "Komise pro pátrání po zabavenýcho zvonech uložených v německých sběrnách" o jejich navrácení pocházejí z přelomu let 1945 / 1946. - Tehdy již ale zvony byly z tzv. hřbitova zvonů" převezeny neznámo kam a rok 1948 téměř zcela zamezil jakékoli další aktivity v tomto ohledu.

Přesto se podařilo bývalým odsunutým starobohumínským rodákům zjistit, že větší zvon Adam (cca 1.200 kg) byl zapůjčen do farního kostela sv. Josefa v Remscheidu a menší (cca 650 kg) do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Wuperrtalu - Nächstebrecku.

První novodobé pokusy o návrat dochovaných dvou historických zvonů se datují do 90-tých let 20. století. - Protože se ale nejednalo o válečnou kořist, naděje na navrácení rekvírovaných zvonů prokazatelně pocházejících z věže farního kostela Narození Panny Marie v Bohumíně - Starém Bohumíně, byly pramalé ba přímo nulové.

Z tohoto důvodu bylo na konci kalendářního roku 2004 založeno Občanské sdružení Přátel bohumínské historie (blížeji viz. www.starobohuminaci.ic.cz), jehož prvotním cílem bylo nashromáždění dostatečného množství finančních prostředků k pořízení tří nových zvonů do věže farního kostela Narození Panny Marie v Bohumíně - Starém Bohumíně.

Nové dva zvony byly poté odlity pracovníky zvonařské dílny Rudolf Perner s.r.o. a to v Pasově (BRD) - sv. Hedvika Slezská a sv. Jan Nepomucký v roce 2006 a třetí zvon sv. Bendikt z Nursie v roce 2007 v celkové hodnotě cca 1.125.000,- Kč.

Teprve tehdy se zcela nečekaně objevila malá šance na navrácení obou dvou historických zvonů, která je po téměř dvou letech intenzivních nejrůznějších jednáních za velké dopomoci Mgr. Radka Lungy završena v těchto dnech skutečným úspěchem.

Nejenom že zvony jakožto gesto dobré vůle budou do Bohumína - Starého Bohumína navráceny, ale i veškeré náklady vzniklé při provádění jejich demontáže a následnou přepravou uhradí německá strana.

Tím ale vše ještě ani zdaleka nekončí. Navrácené zvony bude potřeba nejdříve za dopomoci fa Boroko z Brodku u Přerova náležitě odborně očistit a případně zrekonstruovat a teprve pak se budou moci vrátit do Bohumína - Starého Bohumína, kde budou ŘKF Bohumín - Starý Bohumín ve spolupráci s Městem Bohmíněm cca 5 let, než se podaří nashromáždit potřebné finanční prostředky na pořízení nové zvonové stolice, vystaveny v nově zrekonstruovaném Národním domě na náměstí Svobody v Bohumíně - Starém Bohumíně.

Zdroj informací: Jan F. Teister - předseda OS Přátel bohumínské historie

Na smímcích: snímání zvonu Adam o váze 1200 kg z věže kostela sv. Josefa v Remscheidu v Německu.

V úterý 2. 12. bylo nutné rozšítit okenní otvor ve věži, aby obří zvon prošel. Odborníci připravili zvon ve věži k trasportu dolů na zem, který se odehrál ve středu 3. 12. 2014. Spediční firmaBernhard Ginster jej odveze do Brodku u Přerova.

Pin It