Previous Next Play Pause
Dveřmi otevřených chrámů prošlo 225 tisíc lidí. Skokanem roku je „šikmý kostel“ v Karviné
Biskup Martin zve k synodálnímu procesu v diecézi (Video)
Na Ignaciánské exercicie do Českého Těšína
Nemocniční kaplani nabízejí své služby i lékařům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům

JMVfotoOstrava – Relikviář s ostatky svatého Jana Maria Vianneye se během své pouti po České republice zastavil v pondělí 22. 9. také v Ostravě. Příležitost uctít neporušené srdce světce, který je patronem kněží a dobré svaté zpovědi, si nenechalo ujít více než tisíc lidí. Mši svatou v kostele Svatého Ducha celebroval ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a sledovat ji v přímém přenosu mohli také diváci televize Noe.

Již dopoledne se s vzácnou relikvií setkali kněží, pro které byl připraven tzv. kněžský den i s přednáškou P. Rolanda Varina o životě svatého faráře arského. Kázání ve francouzštině s českým překladem zaznělo také při večerní mši svaté. P. Frédéric Vollaud hovořil o potřebě modliteb za kněžská povolání. Popsal situaci v revoluční Francii během dětství malého Jana Maria Vianneye a hlubokém křesťanském životě rodičů budoucího svatého kněze. „Mohli bychom být znechucení, když vidíme snižující se počet křesťanů v sekularizované západní Evropě,“ řekl otec Fréderic, který dnešní situaci dal do souvislosti s dobou po Francouzské revoluci, která se snažila zničit křesťanství a oddělit Církev od lidí. Boží volání ke kněžství, které zaslechl ve svých 17 letech již téměř dospělý Jan Maria Vianney, bylo odpovědí Boha na modlitby a oběti mnoha prostých lidí. „Když uslyšel od Pána volání k tomu, aby získal mnoho duší pro dobrého Boha, bylo to také kvůli tomu, že Boží lid prosil za kněze,“ dodal otec Fréderic, který vyzval k prosbám k Bohu za nová duchovní povolání.

Po mši svaté měli všichni přítomní možnost uctít ostatky svatého faráře arského úklonou nebo dotykem ruky. V pastoračním centru se mohli lidé po skončení programu v kostele podívat na film o života sv. Jana Maria Vianneye. Putování ostatků zprostředkoval královéhradecký biskup Jan Vokál.

Svatý Jan Maria Vianney se narodil do rodiny sedláků v Dardilly nedaleko Lyonu. Mládí prožíval za pronásledování katolíků v době Francouzské revoluce. Od mládí se toužil stát knězem. Cestu ke kněžství však měl dlouhou, protože zápasil s vysokými nároky seminárního studia, zejména s latinou. Snad proto mu představení po vysvěcení přidělili nepříliš známou a nábožensky velice zanedbanou vesnici Ars. Jan Maria žil velice skromně a prostě. Nicméně právě svým příkladem a touhou pracovat pro Církev dokázal přitáhnout mnoho lidí. Proslul zejména plamennými, někdy velice ostrými kázáními a častým zpovídáním.

Ve vesnici Ars zůstal Jan Maria Vianney nakonec celý svůj život, přestože chtěl několikrát odejít do ústraní. Dodnes je Ars-sur-Formans vyhledávaným poutním místem.

Jan Maria Vianney zemřel v roce 1859 ve věku 73 let. V roce 1925 byl Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech kněží. Jeho srdce zářící čistotou a svatostí žilo pro jediný cíl: přivést všechny duše k Bohu. Srdce, stejně jako celé světcovo tělo, zůstává i po více než 150 letech od jeho smrti zázračně neporušené.

Fotografie z události najdete zde

 

Pin It