Previous Next Play Pause
Prázdninové OKNO představuje letní diecézní hru a zve na poutě
Kluci a děvčata, rodiče i prarodiče, už je to tady! Začíná prázdninová hra pro celou rodinu – Po stopách gotiky!
Gotický kostel v Javorníku s unikátními freskami se otevírá veřejnosti
Biskupství chce vyrábět elektřinu pro farnosti, Charity i církevní školy
 Novinkami Otevřených chrámů 2024 jsou dřevěný kostel v Dolních Marklovicích na Karvinsku i fotogenický kostel na Borové pod Lysou horou

katedralaOVpruceliOstrava – Kdo si chce zachovat v paměti podobu ostravské katedrály, jak ji doposud znal, měl by si do kostela pospíšit. Poslední mše svaté zde budou slouženy v neděli 31. 8. Již v příštím týdnu bude zahájena kompletní oprava katedrály, která kostel na celý rok uzavře. Projekt opravy katedrály Božského Spasitele v Ostravě získal významnou podporu z fondů Evropské unie. Část nákladů na renovaci kostela uhradí biskupství z finančních náhrad za nevydaný církevní majetek.

Kostel se po téměř roce stavebních prací zrenovuje, ale také dojde k několika zásadním změnám, které umožní jeho celoroční zpřístupnění návštěvníkům. V kostele vznikne malé muzeum, které veřejnosti ukáže exponáty vztahující se k historii diecéze. „V bočních lodích katedrály vznikne expozice mapující historii diecéze. Bude zde vystavena zakládající listina, kterou v roce 1996 papež Jan Pavel II. zřídil ostravsko-opavské biskupství. Vyjednáváme také s olomouckým arcidiecézním muzeem o přenesení nejstaršího zvonu, který dříve visel v kostele v Ostravě-Zábřehu,“ uvedla k záměru projektová manažerka biskupství Dagmar Jiskrová, která dohlíží na realizaci projektu financovaného z 60 % z prostředků EU.

O tom, že největší ostravský kostel potřebuje nutně opravit, se hovoří již řadu let. Úlomky z drolících se říms okolo věží vedly k instalaci ochranných sítí, které brání před jejich dopadem na hlavy kolemjdoucích. Rozpočet nákladů na generální rekonstrukci počítal s investicí okolo šedesáti milionů korun. Peníze se podařilo zajistit až letos. „Dotace Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pokryje částku 31 milionů korun, které budou použity na opravy exteriéru, vytvoření hygienického zázemí pro návštěvníky kostela a realizaci expozice. Další prostředky z Evropské unie ve výši 9 milionů korun jsme získali v rámci přeshraniční spolupráce s Opolskou diecézí. Zbývají část nákladů bude pokryta z vlastních finančních zdrojů a také z finanční náhrady za nevydaný majetek v rámci majetkového narovnání,“ popsal způsob financování náročné opravy projektový manažer biskupství Miroslav Přikryl.

Stavbu si v příštích dnech převezme vítěz výběrového řízení, kterým je společnost s názvem „Společnost RIDERA – FICHNA-HUDECZEK, Kostel B.S.“ Celková oprava se bude týkat střech, krovů, věží, fasád, oken, dveří, sochařské výzdoby průčelí a také v interiéru proběhne kompletní výměna popraskané dlažby, elektroinstalace, doplnění osvětlení a celková výmalba. Vše se musí stihnout do července příštího roku. „Celková vysoutěžená cena je včetně DPH 54,675 milionů korun. Předání stavby proběhne v průběhu příštího týdne. Celá stavba musí být dokončena do 31. 7. 2015,“ upřesnila Dagmar Jiskrová.

Projekt kompletní opravy katedrály Božského Spasitele v Ostravě má v rámci přeshraniční spolupráce partnera v Polsku. Přímo v Opole v současné době již probíhají opravy místní katedrály Sv. Kříže. Forma spolupráce spočívá ve vzájemné informovanosti o obou kostelích v propagačních materiálech pro turisty, kteří mohou obě místa navštívit. Katedrála v Ostravě bude mít už za rok návštěvníkům co nabídnout. Kromě expozice ve vitrínách budou ve spolupráci s Ostravskou univerzitou promítány na okna katedrály výtvarné projekce navržené studenty uměleckých oborů. Do katedrály se turisté dostanou celoročně. Návštěvníci budou mít k dispozici také vyškolené průvodce, kteří zajistí bezpečnost exponátů i vybavení kostela.

Během rekonstrukce bude katedrála pro veřejnost i bohoslužby uzavřena. Život farnosti se od 1. 9. 2014 přesune do původního farního kostela sv. Václava vedle biskupství. Více o bohoslužbách a dalších pastoračních aktivitách farnosti Moravská Ostrava najdete na stránkách farnosti.

Snímek: http://www.farnostmostrava.cz/

Pin It