Previous Next Play Pause
Světové dny mládeže 2023: Češi míří do Porta a ostravsko-opavské autobusy se plní
Také v letošní postní době se budou věřící modlit křížovou cestu mimo kostely
Modlitební výzva biskupa Martina pro postní dobu
Nabídka duchovních obnov pro postní dobu
Co nás v diecézi čeká v první půlce roku 2023

Cvilín - V neděli 6. července bude v 10.00 na Cvilíně sloužit mši sv. polský exorcista P. Jarosław Cielecki. Po ní bude následovat adorace a individuální pomazání olejem sv. Charbela.

 Sv. Charbel Makhlouf (1828-1898) byl libanonský poustevník a jedením z největších světců Předního východu. Už za svého života proslul obdivuhodnou svatostí a také schopností uzdravovat. Tato schopnost nabyla na intenzitě po jeho smrti. Když byl po letech jeho hrob otevřen, bylo jeho tělo nalezeno neporušené vzdor tomu, že leželo ve vlhké zemi. Odborné testy potvrdily, že tělo nejeví vůbec žádné známky rozkladu a navíc vydává příjemnou vůni a uvolňuje tekutinu neznámého původu. Ta z jeho těla vychází dodnes jako znamení Kristovy uzdravující síly. Po celém světě jsou známy již tisíce případů zázračného uzdravení na přímluvu muže svatořečeného v r. 1977 Pavlem VI., popř. poté, co byl dotyčný nemocný pomazán olejem vytékajícím z jeho těla. Zmiňme jen jeden z případů, který byl shodou okolností použit jako důkazní materiál o Charbelově svatosti při procesu jeho blahořečení:

 Syřanka Mariam Assai Awadová žijící v Libanonu se dozvěděla, že má rakovinu žaludku a metastáze ve střevech a hltanu. Operace v letech 1963 a 1965 jí nepomohly. Z lékařského hlediska neexistovala žádná šance na vyléčení. Aby mohla umřít doma, z nemocnice ji propustili. Doma začala prosit o přímluvu sv. Charbela. Jedné noci roku 1967 se před spaním zase horlivě modlila za své uzdravení na světcovu přímluvu. Když se ráno probudila, zjistila, že veškeré příznaky její choroby jsou tytam. Lékaři z místní nemocnice zažili skutečný šok, když viděli Mariam, jak se sama bez problémů pohybuje. Zevrubná vyšetření potvrdila, že žena byla nevysvětlitelným způsobem zcela uzdravena.

Více o světci a zázračných uzdraveních na jeho přímluvu najdete zde: http://saletinirozkvet.webnode.sk/products/zazracny-olej-sv-charbela-z-libanonu/


P. Jarosław Cielecki je ředitelem Vatican Information Service. Narodil se v Niegowici, kde P. Karol Wojtyła působil záhy po svém vysvěcení na kněze, z té doby se též datuje počátek jejich přátelství. Řadu let pak pozdějšího papeže Jana Pavla II. doprovázel na jeho apoštolských cestách.

 

 

 

Pin It