Previous Next Play Pause
Světové dny mládeže 2023: Češi míří do Porta a ostravsko-opavské autobusy se plní
Také v letošní postní době se budou věřící modlit křížovou cestu mimo kostely
Modlitební výzva biskupa Martina pro postní dobu
Nabídka duchovních obnov pro postní dobu
Co nás v diecézi čeká v první půlce roku 2023

LogoVelehrad2013Velehrad - Červencové oslavy Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou každoročně plné lidí dobré vůle. Svědčí o tom viditelná pomoc potřebným i tamější atmosféra. Zcela jistě se jedná o největší oslavy spojené se státním svátkem v České republice. Čtrnáctý ročník bude výjimečný, protože na Velehradě vyvrcholí oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na webu www.velehrad.eu najdete podrobný program stejně jako pokyny k dopravě.

Nedílnou součástí Dnů lidí dobré vůle je slavnostní koncert Večer lidí dobré vůle. Ten začne ve čtvrtek 4. 6. v 19.30 hodin na pódiu před bazilikou a během něj budou představeny tři charitativní projekty a možnosti přispění formou DMS VELEHRAD. Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a další. Výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi předem vybrané projekty. Koncert v přímém přenose odvysílá Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál.

Cyrilometodějské oslavy vrcholí Národní poutí v pátek 5. 7. Mše svaté v bazilice budou slouženy v 6.00 a 7.00 hodin. V 8.00 hodin slouží mši svatou novokněží vysvěcení v letošním jubilejním roce.

Předprogram začíná v 8.15 hodin na nádvoří před bazilikou. Jeho součástí bude modlitba růžence, pěvecké vystoupení a vyslání mladých misionářů.

V 10.30 hodin začíná slavnostní mše svatá. Hlavní celebrantem bude papežský legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský. Společně s ním koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska a přítomní kněží. Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.

Doporučené organizační pokyny pro poutníky:
Doporučujeme poutníkům cestovat poutními autobusy. Doprava poutními autobusy je možná až na Velehrad. Podrobné informace ohledně kyvadlové dopravy z odstavných parkovišť pro osobní automobily budou zveřejněny na www.velehrad.eu.

Pin It