Previous Next Play Pause
Čas pro naslouchání i modlitbu: Večery milosrdenství v Ostravě
OKNO na listopad je plné příběhů. Začtěte se…
Nikdo nechce být osamělý kůl v plotě. „Vstaň a choď“ vybírá na velké auto na Doniu a zve na benefiční koncert Hany Fialové
Spouštíme projekt Varhany pro Ostravu. Dejme ostravské katedrále nástroj, na jaký čeká už 140 let

ostatkyJanaPavlaIIOstrava-Zábřeh – Kostel Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu, který byl vysvěcen v říjnu roku 2007, je dalším místem v České republice, které uchovává ostatky blahoslaveného papeže Jana Pavla II. Relikviář s kapkou krve papeže do obětního stolu vložil v sobotu 18. 5. biskup František Václav Lobkowicz. Autorem relikviáře je akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu, který se osobně sobotní slavnosti zúčastnil. 

Nový kostel, který byl postaven podle návrhu brněnského architekta Marka Štěpána, je spjat s postavou papeže Jana Pavla II. již od dob svého vzniku. „Během stavby kostela jsme po úmrtí papeže Jana Pavla II. zvažovali, že bychom kostel mohli zasvětit právě jemu. Rok po jeho smrti jsme s farníky navštívili Řím a prožili mši svatou u jeho hrobu, kde jsme se modlili za jeho blahořečení,“ zavzpomínal na období po smrti dnes již blahoslaveného papeže farář P. Vítězslav Řehulka. Nový kostel v Ostravě-Zábřehu však byl dostavěn dřív, než ve Vatikánu skončil proces blahořečení. „Kostel je zasvěcen Duchu Svatému a po Janu Pavlu II. jsme pojmenovali pastorační centrum, které je vybudováno v suterénu kostela,“ dodal farář s tím, že přímluvu blahoslaveného papeže vždy pociťoval. „O jeho přímluvě jsme nikdy nepochybovali, po celou dobu výstavby kostela jsme ji vnímali. Stoprocentně,“ řekl s jistotou otec Vítězslav, který ostatky papeže získal od jeho osobního sekretáře a dnes krakovského kardinála Mons. Stanisława Dziwisze. „Když se objevila možnost získat ostatky, napsali jsme svou prosbu kardinálovi do Krakova a letos 21. 2. jsme se pro ně s kněžími naší farnosti vypravili. Ostatkem, který bude v kostele trvale umístěn v relikviáři přímo v obětním stole, je kapka krve papeže na plátně,“ dodal zábřežský farář.

Autorem relikviáře a nových svícnů je akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu, který se osobně s papežem Janem Pavlem II. znal a některá díla tvořil přímo pro Vatikán. Do evropského povědomí vstoupila zejména jeho sochařská řešení výzdoby kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. Otmar Oliva pro papeže Jana Pavla II.  „Skutečnost, že je autorem relikviáře právě Otmar Oliva, vidím krásnou symboliku. Jeho dílo bylo součástí soukromé kaple, kterou Jan Pavel II. využíval k osobní modlitbě,“ dodal kněz. Relikviář zakomponovaný do obětního stolu váží téměř deset kilo a je odlitý z bronzu. Nese nápisy se jménem papeže Jana Pavla II., datem jeho blahořečení  1. 5. 2011 i datem uložení ostatků v kostele Svatého Ducha 18. 5. 2013. „Uložení ostatků připadlo přesně na den, kdy papež slavil své narozeniny. Připadá mi to, jako by si to on sám přál. Když jsem totiž domlouval s otcem biskupem termín na tuto slavnost, řekl mi, že by to mohlo být v sobotu před slavností Seslání Ducha Svatého. Shodou okolností je to letos právě v den papežových narozenin,“ řekl k datu, který se zapíše do dějin kostela i farnosti.

O přímluvu u blahoslaveného papeže Jana Pavla II. ve farnosti Ostrava-Zábřeh budou prosit také motorkáři, kteří zde mají každoročně 8. 5. v den památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí mši svatou na zahájení motorkářské sezóny. „Na bohoslužbu přijíždí motorkáři z Ostravy a širokého okolí. Při mši svaté se modlíme se za zemřelé kamarády, zapalujeme za ně svíčky a po bohoslužbě je před kostelem žehnání motorek. Letos byla pouť již po šesté a zájem o ni stále roste,“ uvedl kněz, který také patří motorkáře. „Když byl papež v roce 2011 blahořečen, vydali jsme se na motopouť do Říma, kde jsme prosili o jeho přímluvu pro motorkáře z naší farnosti,“ dodal kněz.

Kostel Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu si oblíbili nejen motorkáři. Dobré jméno má i mezi známými umělci. Koncert zde měla například kapela Hradišťan s Jiřím Pavlicou, zpěvák Martin Chodúr, ale i písničkář Jaromír Nohavica. Součásti slavnostního dne ve farnosti Ostrava-Zábřehu proto byl také večerní koncert k poctě blahoslaveného papeže Jana Pavla II., na kterém vystoupila operní zpěvačka Eva Dřízgová-Jirušová za hudebního doprovodu varhaníka Petra Čecha a houslistky Aleny Čechové.

Fotoreportáž ze mše svaté, při které byly ostatky uloženy do obětního stolu kostela Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu.

Pin It