Previous Next Play Pause
Eucharistické dny 2019 v katedrále v Ostravě
Přihlašování na Noc kostelů 2019
Kalendárium roku 2019
Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

MiloslavKliszČeský Těšín - V sobotu 22. 12. 2012, v předvečer 4. neděle adventní  zemřel v Českém Těšíně ve věku 96 let  Mons.  Miloslav Klisz, čestný Prelát Jeho svatosti a čestný kanovník Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci.
Mons Klisz se narodil 18. 2. 1916 v Orlové-Lutyni v Těšínském Slezsku, které v té době spadalo pod Vratislavskou arcidiecézi. Kněžské svěcení přijal Mons. Miloslav Klisz dne 31. 3. 1940 ve Vratislavi (Wroclav).

Celé jeho kněžské působení bylo spojeno s územím nynější Ostravsko - opavské diecéze. Působil například ve farnostech Hnojník, Karviná, Ostrava – Heřmanice, Horní Suchá, Doubravě, Albrechtice u Českého Těšína, Vratimov a dalších. Od vzniku Ostravsko-opavské diecéze byl až do roku 2001 členem kněžské rady.  Mons. Klisz byl také dlouholetým redaktorem Homiletických směrnic Závěr života prožil v Charitním domě v Českém Těšíně, kde jako kněz sloužil svým spolubydlícím.

Rozloučení se zesnulým Mons. Miloslavem Kliszem proběhne v sobotu 29. 12. 2012 v 10 hodin při mši svaté ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Ve 14 hodin bude pak jeho tělo uloženo do hrobu na hřbitově v Bohumíně - Skřečoni. 

Parte zemřelého Mons. Miloslava Klisze.

Mons. Miloslav Klisz

18. 2. 1916 narozen v Horní Lutyni
31. 3. 1940 vysvěcen kardinálem Adolfem Bertrámem
1. 4. 1940  primice v kapli domu sester Služebniček Panny Marie v Novém Bohumíně
1940 -  Vendryně provizor
1940 - 1943 kaplan v Třinci
1943 - 1944 Bystřice nad Olší - lokalista
1944 -  1950 Doubrava - administrátor
1950 -1951 Nový Bohumín - Farář
1951 - 1954 PTP
1954 1956 - Zlaté Hory - administrátor
1956 -1964 Vratimov - administrátor
1964 -1990 Hnojník - administrátor
12. 10. 1978 jmenován biskupem Josefem Vránou Metropolitním kanovníkem Olomoucké kapituly u chrámu sv. Václava
1990 -1998 Albrechtice u Českého Těšína
5.  2. 1991 jmenován papežem Janem Pavlem II. Prelátem s titulem Monsiňor
1998 - 1999 Charitní dům OV Heřmanice
1999 - 2008 Karviná
2008 - tři měsíce Charitní dům Hnojník
2008 - 2012 Charitní dům Český Těšín

Pin It