Previous Next Play Pause
16. ročník Svatováclavského hudebního festivalu
Pouť tří národů na Trojmezí 24. srpna
Novény ke sv. Melicharovi a k blahořečení P. Richarda Henkese, SAC
Nabídka letních exercicií a duchovních obnov

jankutacVizovice/Lubina – Vizovický farář Mons. Jan Kutáč zemřel v sobotu 14. července ve věku 70 let. „Děkujeme Bohu, že mezi námi mohl žít, dávat nám příklad obětavosti, pokory a horlivosti ve víře,“ píše se ve smutečním oznámení o úmrtí kněze, který se narodil 28. ledna 1942 v Lubině u Kopřivnice. S otcem Janem Kutáčem se rozloučíme při mši svaté v sobotu 21. července v 10.00 hodin ve farním kostele ve Vizovicích a následně téhož dne ve 14.30 hodin ve farním kostele sv. Václava v Lubině, kde bude také pohřben do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Modlíme se za spásu duše věrného pastýře, který zanechává Božímu lidu nádherné svědectví věrnosti Bohu a církvi.

Kněží zlínského a vizovického děkanátu

Kněží a přátelé hnutí fokolare

Sourozenci Marie, Pavel a Anna s rodinami

Místa kněžského působení Mons. Jana Kutáče

1971-1972 kaplan Svitavy

1972-1975 administrátor Městečko Trnávka, excurendo administrátor Chornice

1975-1977 kaplan Holešov

1977-1980 administrátor Zdounky

1980-1984 administrátor Hvozdná, exkurendo administrátor Želechovice nad Dřevnicí

1984-1987 administrátor Želechovice nad Dřevnicí, exkurendo administrátor Provodov

1987-1993 spirituál kněžského semináře v Litoměřicích

1993-1995 sekretář olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera

1995-2000 farář Valašské Klobouky (1998-2000 děkan valašskoklobouckého děkanátu)

2000-2006 farář Praha-Vinoř

2006-2012 farář Vizovice, exkurendo administrátor Bratřejov a Jasenná

Papež Benedikt XVI. ocenil 8. 5. 2010 záslužnou kněžskou službu otce Jana udělením čestného titulu monsignor (kaplan Jeho Svatosti)

Pin It