Previous Next Play Pause
Nemocniční kaplani nabízejí své služby i lékařům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům
Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu
Litanie pro čas pandemie nemoci Covid-19
Nouzový stav nás vrací k obrazovkám a monitorům. Bohoslužby na internetu, Tv Noe a Radiu Proglas

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Jakým potěšením pro všechny prosté Izraelity byla Ježíšova odpověď učiteli Zákona: "Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí! ... Miluj svého bližního jako sám sebe" (Mt 22, 37. 39). Žádná spekulace, nikoli množství detailních nařízení, ale "milovat". Vložit se do lásky k Bohu celý. Milovat bližního tak jako sebe.


heart 1192662 1280


 Fotka od Bianca Mentil z Pixabay


Pro ty, co znají Pána, jsou to jasné a rozměňují Ježíšova slova v každodenním životě na drobné. Podobně, jak jsme to slyšeli v dnešním čtení z Knihy Exodus - o lásce k cizinci, o lásce k sirotku a vdově, o neodírání úroky, o péči o to, aby se měl můj bližní čím přikrýt ... Ten, kdo miluje, dokáže z vlastního života vyprávět tisíce příkladů, jak se láska k Bohu promítá do konkrétních skutků lásky k bližnímu. Ten, kdo nemiluje, hledá důvody, proč nemilovat nebo proč milovat jen po nějakou hranici, tedy ne celým srdcem ...

Copak jsme to nezažívali v nedávné době při otázce migrantů? A nezažíváme to dnes, když je třeba klidně a s pokorou přijmout omezení, nereptat, ale oslavovat Boha a milovat ty, kteří jsou povoláni dělat nepříjemná a těžká rozhodnutí? Jsme povoláni milovat, ne reptat nebo nadávat. Milující to pochopí. Co udělá nemilující? Doufám (a modlím se za to), že se stane milujícím.

Jsme povoláni milovat. Dnes. Celým srdcem, celou duší, celou myslí ve vztahu k Bohu. A ve vztahu k bližnímu? Ježíš ve svém učení překonal starozákonní příkaz milovat bližního jako sebe sama a dal nám nový ideál - milovat bližního tak, jak ho miluje Ježíš: A jak ho Ježíš miluje (i tebe a mě)? Obětoval se za mne. "Zřekl se sám sebe ..." píše apoštol Pavel (Flp 2).

Chudí Pána (v Písmu anavím Jahve) jsou ti, kteří milují Pána a důvěřují mu. Nemají žádnou jinou ochranu, žádný plán B. I my se máme takto spoléhat na Pána. Ano, respektujeme všechna opatření, dodržujeme nařízení, ale víme, že skutečně jedinou naší záchranou je Pán. Který - jak jsem to psal minule - používá Kýry našich dní, aby nás vysvobodil z otroctví a tmy.

Proto si tento týden přisvojme žalmistovu modlitbu, která je dnes odpovědí srdce na požadavek milovat. Je vyjádřením vlastní nemohoucnosti, ale i nesmírné důvěry:

"Miluji tě, Pane, má sílo;

Pane, opora má, útočiště mé, osvoboditeli můj.

Bože můj, moje pomoc, tobě důvěřuji;

ty jsi můj štít, síla mé spásy a můj ochránce "(Ž 18, 2 - 3).

Jak jednoduché! A těžké zároveň ...

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Pin It