Previous Next Play Pause
Jáhenské a kněžské svěcení a primice novokněží 2019
Slavnost Těla a Krve Páně v Ostravě
Prašivá 2019 - Kapka vody pro Haiti
Festival Slezská lilie 2019
Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

Ostrava - K půlhodinové adoraci přes svatostánkem týdně se zavazují členové společenství adorátorů Eucharistická hodina. Jak se stát členem tohoto duchovního společenství a mít účast na duchovních dobrech popisuje dekret Eucharistická hodina, který vydal biskup František Václav Lobkowicz.

Společenství Eucharistická hodina vzniká v Ostravsko-opavské diecézi po vzoru Olomoucké arcidiecéze, kde jeho zrod inisioval arcibiskup Jan Graubner. Do tohoto společenství věřících se může přihlásit každý diecezán – laik i duchovní, dospě­lý i dítě. Zájemci o přihlášení získají další informace a pokyny k přihlášení u faráře ve své farnosti.

Dekret Eucharistická hodina ke stažení zde.

Pin It