Previous Next Play Pause
Čas pro naslouchání i modlitbu: Večery milosrdenství v Ostravě
OKNO na listopad je plné příběhů. Začtěte se…
Nikdo nechce být osamělý kůl v plotě. „Vstaň a choď“ vybírá na velké auto na Doniu a zve na benefiční koncert Hany Fialové
Spouštíme projekt Varhany pro Ostravu. Dejme ostravské katedrále nástroj, na jaký čeká už 140 let

Světový den modliteb za péči o stvoření se slaví vždy 1. září a své poselství k němu zasílá každoročně Svatý otec. Letošní téma zní „Naslouchej hlasu stvoření“.


mountains 3048299 1280


„Pokud se naučíme hlasu stvoření naslouchat, zaznamenáme v něm určitý nesoulad. Na jedné straně je to sladká píseň oslavující našeho milovaného Stvořitele, na druhé straně truchlivý výkřik oplakávající špatné zacházení od nás lidí,“ píše papež František ve svém letošním poselství pro tuto příležitost. Pokračuje pak upozorněním na význam ekologické konverze „vyzývající k novému vztahu s Bohem“ a předpokládající také „jiný vztah k druhým lidem a ke stvoření“. Celý text si lze přečíst pod tímto odkazem anebo v přiloženém souboru.

Na oslavu Světového dne modliteb za péči o stvoření navazuje pět týdnů označovaných jako „Čas tvorstva“ nebo též „Doba stvoření“. Církev při ní každoročně věnuje zvýšenou pozornost Božímu stvoření. 

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (1. září 2022)

Foto: Pixabay.com

Pin It