Previous Next Play Pause
Biskup Martin zve k synodálnímu procesu v diecézi
Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek
Na Ignaciánské exercicie do Českého Těšína
Nemocniční kaplani nabízejí své služby i lékařům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům

Ostrava – Ostravsko-opavská diecéze si v roce 25. výročí od svého založení připomíná také 25 let od ustanovení svého prvního biskupa. Do čela diecéze byl papežem Janem Pavel II. jmenován tehdejší světící biskup pražský Mons. František Václav Lobkowicz. Slavnostní inaugurace proběhla v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 31. srpna 1996 za přítomnosti biskupů z České republiky a sousedních zemí. Slavnosti se zúčastnil také apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa.


intronizace1996


Při homilii přečetl nově ustanovený biskup František Václav Lobkowicz text přání, které dostal od svého bratra Zdeňka Filipa. Autorkou zdravice byla žena upoutána na invalidní vozík z Mariánských Lázní. Po 25 letech, kdy i biskup František tuto zdravotnickou pomůcku využívá, znění její slova téměř prorocky. „Přicházím s těmi mnohými, kteří Vám budou blahopřát k novému úřadu. Kříž, který je Vám tímto úřadem určen, bude těžký, těžší než ten předešlý, ale je vytesán na Vaši mitru. Až Vám bude příliš těžký, vzpomeňte, že se vždycky najde i pro Vás Váš Šimon. Chci Vám upřímně pomáhat svou modlitbou a obětí. A Pán, který je Láska a ví, co je to kříž, ať je vždy po Vašem boku.“

Před čtvrt stoletím se biskup František svým pohledem zaměřil na zástupy věřících, kněží, jáhnů a ministrantů a viděl v nich „Šimony“, kteří mu pomohou diecézi uvést v život. Mnozí z nich jsou dodnes jeho oporou a břemeno vedení diecéze od roku 2020 již leží na bedrech apoštolského administrátora biskupa Martina Davida, který je pověřen řízením ostravsko-opavské diecéze. Novou posilou je od letošního července pro biskupa Františka a biskupa Martina nový delegát ad omnia P. Mgr. Jan Czudek, Th.D., který je druhým statutárním zástupcem diecéze a je mu svěřena moc výkonná.

Stále aktuální jsou i po 25 letech slova z homilie biskupa Františka, který prosil přítomné o modlitby. "Velice prosím o modlitby pro moji práci. Jsou tu školy, jsou tu skauti, je tu mnoho skupin, které něco dělají. Rodiny, setkání rodin, setkání mládeže, setkání lidu Božího ve farnostech. Tam všude bych chtěl být užitečný, protože z tohoto důvodu je vlastně ustanovena nová diecéze, aby biskup byl užitečný uprostřed věřících,“ řekl 31. srpna 1996 v ostravské katedrále biskup Lobkowicz.

Pin It