Previous Next Play Pause
Květnové OKNO doprovází bonus pro čtenáře: Poutnické novinky
 Novinkami Otevřených chrámů 2024 jsou dřevěný kostel v Dolních Marklovicích na Karvinsku i fotogenický kostel na Borové pod Lysou horou
Centrum pro rodinu chystá jazzovou benefici
Jaké projekty letos podpoří Pastorační a Stavební fond?
Čas pro naslouchání i modlitbu: Večery milosrdenství v Ostravě

Ostrava – Biskup Martin David se stal v pořadí druhým diecézním biskupem ostravsko-opavské diecéze. Ve čtvrtek 31. srpna ho do úřadu doprovodilo společenství diecézních kněží, jáhnů a mnoha věřících spolu s biskupy jiných diecézí. Úvodní obřad předání diecéze vedl papežský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo. Co při mši svaté zaznělo a koho si biskup Martin vybral za své nejbližší spolupracovníky?

dsc4267

Snímek Dominik David / Člověk a Víra

„Prohlašujeme Tě biskupem ostravsko-opavským se všemi právy a povinnostmi náležejícími tomuto úřadu podle kanonického práva,“ zazněla na začátku mše svaté z úst P. Libora Botka slova apoštolského listu, který do diecéze poslal papež František prostřednictvím apoštolského nuncia. Mons. Jude Thaddeus Okolo záhy předal biskupu Martinu Davidovi berlu jako atribut vedení diecéze. Symbolizovala také kontinuitu, tuto berlu totiž nosil předchozí biskup František Václav Lobkowicz a zanechal ji diecézi ve své pozůstalosti.

dsc4115

Snímek Dominik David / Člověk a Víra

Liturgické texty ukazovaly cestu k evangelizačnímu poslání církve. Úryvek z proroka Izaiáše zval všechny žíznivé, aby přišli k vodě. „Naším úkolem je nejprve slyšet toto neustále znějící Kristovo pozvání a poté spolu s Kristem zvát ostatní, protože je to pozvání platné pro každého člověka.  Život církve, život našeho společenství má být pozváním,“ uvedl biskup Martin s tím, že hladovějících a žíznících po smyslu života je kolem nás stále více. Čtení z prvního listu Korintským zase vyzdvihlo skutečnost, že jsme jako křesťané Boží stavbou, jejímž základem je Kristus. V evangeliu pak zaznělo ujištění: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ Celou promluvu si můžete přečíst ZDE.

Na biskupovu výzvu „žít období přitažlivosti“ pak navázaly závěrečné impulsy od některých hostů. Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner popřál, aby ostravsko-opavská diecéze byla rodinou, uprostřed níž se bude zakoušet Boží přítomnost. „Prosím také Pána, aby Ti přivedl dost nových spolupracovníků a ochotných lidí, kteří se budou podílet na tomto krásném Božím díle,“ popřál biskupu Martinovi.

Arcibiskup z polských Katowic Mons. Adrian Galbas se zastavil u vlastností biskupa Martina, které při několika společných setkáních vypozoroval. „Mnohokrát děkuji za veškerou přízeň, kterou jsem již nejednou u biskupa Martina našel. Pozoruhodný je jeho vnitřní klid, pozitivní postoj, náklonnost, otevřenost a ochota ke spolupráci. To jsou skutečně synodální vlastnosti,“ vyzdvihl arcibiskup Galbas. Za slovenské biskupy promluvil žilinský biskup Mons. Tomáš Gális, který citoval papeže Františka: „Dobrý pastýř někdy kráčí vepředu, aby vedl. Jindy uprostřed, aby naslouchal a povzbuzoval. A někdy zase za stádem, aby pomohl těm, kteří zaostali nebo nezvládli pokračovat,“ popřál biskupu Martinovi dary Ducha svatého do tohoto poslání.

Za kněze naší diecéze promluvil Mons. Jan Svoboda, farář z Českého Těšína. „Milý otče biskupe, dovol, abych řekl pár slov. Máme tě rádi, takže těch slov bude možná trochu více,“ začal kněz, který přinesl biskupu Martinovi symbolický „rybářský set“ – sedátko a udici, jak nazval své dary – klekátko a růženec. „Nejsou to obyčejné věci. Tohle klekátko je po otci Adamu Ruckém. On na něm vždycky klekával, když věděl, že je nějaký kněz v obtížích. Hrál u toho na kytaru a chválil Pána. Když takhle sám v kapli zpíval, tak jsme věděli, že se něco děje. Předávám ti také růženec vyrobený z klokočí, které vypěstovaly sestry alžbětinky z Jablunkova. To máš tedy výbavu, se kterou můžeš na hlubinu. My ti slibujeme modlitbu, ať ti Pán žehná,“ popřál Mons. Svoboda a mluvil také o odvaze: „Když chceš vidět něco, cos ještě nikdy neviděl, tak udělej něco, co ještě nikdo neudělal. Přeji Ti k tomu odvahu.“

dsc4527

Snímek: Dominik David / Člověk a Víra

Za přítomné zástupce ekumény promluvil biskup Tomáš Tyrlík ze Slezské církve evangelické augsburského vyznání, který zároveň působí jako předseda Ekumenické rady církví. „Bratře Martine, zaprvé ti přeji, abys měl hluboký vztah s Pánem. Zadruhé přeji široké srdce pro lidi. Není to jednoduché mít otevřené srdce pro ty, kteří s tebou možná nesouzní. Zatřetí přeji, abys měl vysoké nároky na sebe. Nejen na druhé, ale i na sebe. Začtvrté ti přeji dlouhý a vytrvalý dech v každé životní situaci. Bratře Martine, svou sílu hledej u Pána v jeho veliké moci!“

dsc4547

Pozdravem „bratře Martine" oslovil biskupa Martina předseda Ekumenické rady církví biskup Tomáš Tyrlík. Snímek Dominik David / Člověk a Víra

Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška popřál, aby biskup Martin přinášel kotvu naděje do nejisté doby. Jako poslední přišla k mikrofonu rodina stěbořického starosty Romana Falhara. „Otče Martine, zvete nás na společnou cestu. Chceme jít spolu s vámi ovšem ne jako bezduché stádo ale jako přátelé. A přejeme vám, aby z vás svěřený úřad neudělal preláta, ale vždy jste zůstal otcem: otcem Martinem!“

Biskup Martin na závěr mše svaté oznámil, kdo budou jeho nejbližší spolupracovníci. Generálním vikářem jmenoval P. Jana Czudka, dosavadního delegáta ad omnia. P. Daniel Vícha se nově stal biskupským vikářem pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci. Další kroky biskupa Martina povedou na mariánské poutní místo do Frýdku. V sobotu 2. září bude v tamní bazilice minor slavit večerní mši svatou v 18 hodin. Po bohoslužbě bude prostor na neformální setkání s biskupem před bazilikou.

abc1480

P. Jan Czudek je od 1. září generálním vikářem. Snímek Dominik David / Člověk a Víra

Pin It