Previous Next Play Pause
Květnové OKNO doprovází bonus pro čtenáře: Poutnické novinky
 Novinkami Otevřených chrámů 2024 jsou dřevěný kostel v Dolních Marklovicích na Karvinsku i fotogenický kostel na Borové pod Lysou horou
Centrum pro rodinu chystá jazzovou benefici
Jaké projekty letos podpoří Pastorační a Stavební fond?
Čas pro naslouchání i modlitbu: Večery milosrdenství v Ostravě

Ostrava – S novým školním rokem se v ostravsko-opavské diecézi spouští několik kurzů, které nabízejí formaci ke službě pro farnosti a dalších společenstvích věřících. Přehled kurzů najdete v článku.

kurz supolova

Ilustrační snímek: Viktorie Šupolová / Člověk a Víra

Kurz pro mimořádné udělovatele svatého přijímání

V diecézi se po několika letech vrací Kurz pro mimořádné udělovatele svatého přijímání. Garant kurzu P. Jan Czudek (delegát ad omnia) k němu dává více informací: „Biskupství ostravsko-opavské připravuje kurz pro ty, kdo by mohli být pověřeni službou mimořádného udělovatele svatého přijímání. To znamená sloužit podáváním svatého přijímání při mši svaté, donášením eucharistie nemocným, přípravou výstavu Nejsvětější svátosti).“ Účastníky do kurzu vysílá duchovní správce farnosti nebo řeholní představený podle aktuálních potřeb farnosti. „Mají být starší 18 let, biřmovaní, svobodní nebo žijící v církevně platném manželství (příp. ovdovělí). Ve farnosti mají mít bezúhonnou pověst,“ upřesňuje požadavky na účastníky P. Czudek. Farnosti mají čas na odevzdání přihlášek do 15. září. Kurz se bude skládat ze čtyř setkání od října do prosince (vždy v sobotu od 9:30 do 13:30 hod.).

Kurz pro varhaníky

Dva kurzy jsou připraveny pro ty, kteří se ve farnostech starají o hudební doprovod liturgie. Kurz pro varhaníky letos projde obměnou. Jeho garant P. Aleš Písařovic totiž přichystal kurz pro pokročilejší účastníky. „Pokračování kurzu pro varhaníky vzešlo od samotných absolventů minulého ročníku, kteří chtěli stejným způsobem i formou pokračovat ve vzdělávání. Letošní ročník je určen jak pro absolventy minulého ročníku tohoto kurzu, otevřen je ovšem i novým zájemcům, kteří již ale nejsou v oblasti hudební teorie a harmonie naprostými začátečníky (mají tedy základní povědomí o intervalech, stupnicích a akordech),“ upřesňuje P. Písařovic. V pěti sobotách (9–15 hod.) se účastníci dotknou jak hudební teorie, tak liturgiky i varhanické praxe (improvizace, interpretace žalmů a antifon). Kurzovné činí 1000 Kč a setkání se budou konat na různých místech diecéze. „První termín setkání je 21. října 2023. „Přihlásit se je možné jen na celý ročník (všech pět setkání) přes webový formulář na oficiálních stránkách kurzu www.chramovahudba.cz,“ doplňuje P. Písařovic, kaplan pro scholy v diecézi.

Kurz pro scholy

Právě pro tato hudební společenství je určen druhý kurz, který P. Písařovic zaštiťuje. „Kurz pro scholy je určen všem, kteří se ve své farnosti podílejí na činnosti scholy. Skupiny, do nichž se zájemci mohou přihlásit jsou tři: vedení scholy (tj. dirigování, hlasová výchova, nácvik písní a základy aranžmá písní), bicí nástroje (cajon, v letošním ročníku se kurzisti přiučí i na další jednoduché bicí nástroje i práci s orffovými nástroji) a kytara,“ vypočítává P. Aleš Písařovic. I zde bude (podobně jako u varhaníků) prostor na rozvoj znalostí v oblasti liturgie a také hudební teorie. „Základní porozumění v této oblasti je nezbytné pro další práci s aranžmá, nácvikem písní a práci s vícehlasy, při hře na bicí nástroje v rámci rytmizace písní, a při hře na kytaru v oblasti harmonie. Dalším vzdělávacím blokem bude Praktické cvičení s písněmi ve smíšených skupinách (tzn. kurzisti budou v malých skupinách tak, aby došlo k propojení členů vedení scholy, bicích nástrojů a kytar,“ prozrazuje P. Písařovic s tím, že i kurz pro scholy počítá s pěti setkáními (vždy v sobotu od 9 do 15 hodin). Všechna se uskuteční v pastoračním středisku farnosti Ostrava-Pustkovec. Poprvé se účastníci sejdou v sobotu 14. října a přihlašování se rozběhne v půli září na webu www.chramovahudba.cz. Kurzovné činí 800 Kč.

Kurzy Katechetického a pedagogického centra

Na Katechetickém a pedagogickém centru letos přijde řada na dlouho plánovaný Kurz vedení diskuze metodou filozofie pro děti. Lektorovat ho bude doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. a uskuteční se na přelomu ledna a února a v dubnu. Ostravsko-opavské KPC ho připravuje ve spolupráci s kolegy z brněnské diecéze a olomoucké arcidiecéze. Účastníci se teoreticky i prakticky osvojí metodu Filosofie pro děti a získají dovednosti k vedení diskuzí na kontroverzní témata nebo promýšlení křesťanského učení v kontextu života současné společnosti. Podrobnosti o tomto a dalších seminářích KPC najdete buď na jejich webu nebo v přiloženém letáku. Naopak Kurz Učitelství náboženství se v tomto roce zatím neotevírá, uvádí vedoucí KPC Šárka Koflerová: „Kurz pro vyučující náboženství spustíme poté, co se najde dostatečný počet zájemců. Kdo by měl o kurz zájem, ať nám určitě napíše na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,“ vyzývá.

Kurzy pro lektory

Čtenáře Božího slova v diecézi má doprovázet P. Marián Pospěcha. Ten v příštích měsících žádný velký kurz nechystá. Pro zájemce má ale jinou nabídku: „Když se farníci domluví se svým knězem, mohu přijet a uspořádat kurz pro čtenáře přímo ve farnosti,“ vysvětluje P. Pospěcha, který má s touto formou kurzu šitého na míru farnosti, příp. děkanátu dobré zkušenosti. Kontakt na P. Pospěchu naleznete zde.

Animátorský kurz

Mladí lidé od 16 let věku se mohou hlásit na další běh Animátorského kurzu. Formační dvouletý cyklus sestává vždy z pěti víkendů za školní rok a přípravy prázdninového tábora. Animátorský kurz nabízí duchovní růst, vzdělávání ve víře i rozvoj organizačních dovedností. To vše se může hodit ve službě animátora farnosti nebo děkanátu: toho, který je připraven na pozvání Ducha svatého ke službě dětem, vrstevníkům i jiným generacím. Přihlašování (po domluvě s místním knězem) běží do 1. září. Více informací zde.

Rozlišení povolání s Kurzem Samuel

Pro mladé, kteří rozlišují své povolání, pak je určen Kurz Samuel. Víkendy jsou postavené na duchovním doprovázení a společenství s kněžími a dalšími zasvěcenými osobami. Svědectví a více informací najdete v samostatném článku zde.

Pin It