Previous Next Play Pause
Odkrývejme Ježíšova jména: diecézní aktivita na letošní advent s každodenními on-line přenosy
Adventní duchovní obnovy: kde se letos ztišit před svátky Božího narození?
Čas pro naslouchání i modlitbu: Večery milosrdenství v Ostravě
Nikdo nechce být osamělý kůl v plotě. „Vstaň a choď“ vybírá na velké auto na Doniu a zve na benefiční koncert Hany Fialové
Spouštíme projekt Varhany pro Ostravu. Dejme ostravské katedrále nástroj, na jaký čeká už 140 let

Po smrti diecézního biskupa Františka Václava Lobkowicze (*5.1. 1948, + 17. 2. 2022) se uprázdnilo místo sídelního biskupa. Ve vedení diecéze pokračuje apoštolský administrátor biskup Martin David, který byl do této funkce jmenován před téměř dvěma lety 1. 6. 2020. Na jmenování nového sídelního biskupa diecéze čeká. Rozhodnutí je na Svatém otci - papeži Františkovi. Apoštolský administrátor vyzval věřící k modlitbě za volbu nového diecézního biskupa. Text modlitby je k dispozici ke stažení a vytištění v českém a polském jazyce.


img7835


Modlitba za volbu diecézního biskupa

Bože, Dobrý pastýři,

svěřujeme ti jmenování nového ostravsko-opavského diecézního biskupa a prosíme:

veď svým Duchem mysl Svatého otce
i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.

Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem

a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je
k prospěchu Božího lidu i celé církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

S církevním schválením Biskupství ostravsko-opavského
čj. 2022/4885 ze dne 4. 4. 2022

Text modlitby ke stažení zde

 

Modlitwa za wybór biskupa diecezjalnego

Boże, Dobry Pasterzu,

powierzamy Ci nominację nowego

ostrawsko-opawskiego biskupa diecezjalnego i prosimy:

swoim Duchem wiedź myśl Ojca Świętego

i wszystkich, ponoszących odpowiedzialność za ten wybór.

Daj nam takiego biskupa,

który będzie Twoim ofiarnym i wiernym sługą i będzie troszczył się o to, co się Tobie podoba i co jest dla dobra ludu Bożego i całego Kościoła.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Z aprobatą kościelną Kurii Ostrawsko-Opawskiej

L.dz. 2022/4885 z dnia 04.04.2022

Text modlitby ke stažení zde

Foto: František Ingr/Člověk a Víra

Pin It