Previous Next Play Pause
Prázdninové OKNO představuje letní diecézní hru a zve na poutě
Kluci a děvčata, rodiče i prarodiče, už je to tady! Začíná prázdninová hra pro celou rodinu – Po stopách gotiky!
Gotický kostel v Javorníku s unikátními freskami se otevírá veřejnosti
Biskupství chce vyrábět elektřinu pro farnosti, Charity i církevní školy
 Novinkami Otevřených chrámů 2024 jsou dřevěný kostel v Dolních Marklovicích na Karvinsku i fotogenický kostel na Borové pod Lysou horou

Diecéze - V neděli 10. října zahájil papež František v Římě proces synody, ke kterému v následujících měsících zve celou církev. Synoda, jež je společnou cestou a hledáním, jak být pravdivými svědky evangelia, bude v ostravsko-opavské diecézi otevřena v sobotu 16. října v 17.00 při mši svaté v katedrále Božského Spasitele.


 


„Čeká nás cesta společných setkání, rozhovorů, přemýšlení, sdílení a modlitby,“ vysvětluje biskup Martin David. Vybízí proto všechny, aby pro tuto cestu vytvořili ve svých farnostech podmínky a aktivně se k procesu hledání přidali, viz text:

Milé sestry a bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Od neděle 17. října 2021 začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021–2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v naší diecézi vykročit společně a nechat se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří. V diecézi zahájíme synodu při mši svaté v sobotu 16. října v katedrále v Ostravě v 17.00 h. Na tuto mši svatou zvu srdečně zástupce jednotlivých farností. Ve farních kostelích celé naší diecéze pak 17. října při nedělních bohoslužbách budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat. K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace. Pro naši diecézi jsem jmenoval P. Jana Czudka, delegáta ad omnia. Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev! Synodální proces v diecézích potrvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a na němž se budou účastníci synody shromážděnými podněty zabývat. Již nyní vám všem děkuji za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).

S požehnáním a modlitbou

biskup Martin David, apoštolský administrátor

 

Vademecum k synodě o synodalitě ke stažení zde

Přípravný dokument synody ke stažení zde

Logo (i v češtině) ke stažení zde

Modlitba za synodu ke stažení zde

Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách ke stažení zde

 

Světová synoda začíná

Papež: Synoda znamená jít společně po stejné cestě

Papež: Kéž se synoda stane časem obývaným Duchem svatým

Národní synodální tým a hlavní témata Synody 2021-2023

 

Pin It