Previous Next Play Pause
"Drahý dědečku, drahá babičko..." Církev poprvé slaví Světový den prarodičů a starých lidí
Najít životní cestu pomáhá mladým kurz Samuel
Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež
Nemocniční kaplani nabízejí své služby i lékařům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům

Na Diecézní pouť s modlitebním úmyslem za duchovní obnovu rodin a nová povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu jsou zváni jen věřící z Frýdku-Místku v sobotu 3. října do frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie. Program pouti začíná již ve 17.00 hodin. Z důvodu šíření nákazy Covid-19 byl program upraven a bohoslužba bude přenášena živě prostřednictvím YouTube vysílání.  


FrydekOltar


Program Diecézní pouti (pro společenství věřících z Frýdku-Místku):

17:00 – modlitba růžence a adorace

18:00 – mše svatá (hlavní celebrant apoštolský administrátor Mons. Martin David)

Příležitostke ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. 

Tato diecézní pouť se koná místo děkanátních poutí na úmysl obnovy rodin a nová povolání ke kněžství nebo k zasvěcenému životu.

Uskutečnění pouti bude záležet na momentálních epidemiologických opatřeních.

 

DOPIS O ZMĚNĚ KONÁNÍ DIECÉZNÍ POUTI ZA RODINY A POVOLÁNÍ (text dopisu zazní během nedělních bohoslužeb v neděli 20. září 2020)

Sestry a bratři v Kristu,

přeji vám, ať Kristův pokoj a jeho milost naplňuje vaše srdce. Všichni ve zprávách sledujeme nepříznivý vývoj situace s pandemií koronaviru. Doléhají na nás některá opatření, ale pevně věřím, že při zachování opatrnosti a vzájemné ohleduplnosti budeme moci prožívat čas zkoušek tak, abychom vyšli obnoveni a posíleni ve víře. Apoštol Pavel nás ujišťuje: “Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Řím 8,38.39) To však neznamená, že bychom měli některé situace zlehčovat.

Po zvážení všech okolností jsem proto rozhodl, že Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu letos prožijeme jinak, než bylo připravováno. Uskuteční se v sobotu 3. října v bazilice Navštívení Panny Marie pouze v rámci společenství věřících z Frýdku-Místku. Začneme v 17:00 hodin modlitbou růžence, skloníme se při adoraci před Ježíšem v Nejsvětější svátosti oltářní a v 18:00 hodin budu slavit na úmysl rodin a povolání mši svatou.    

Vás všechny v diecézi prosím, abyste se k této pouti připojili duchovně ve svých farnostech a rodinách. Modlitba růžence, adorace a účast na mši svaté, to má před Bohem velkou cenu a velká je síla modlitby i v menších společenstvích, kde je Pán Ježíš Kristus uprostřed věřících. Moc vás prosím, věnujte v tento den čas vroucí modlitbě, aby nás dobrý Bůh obdaroval povoláními, a mladí lidé aby dokázali s velkorysostí na toto Boží volání odpovědět: “Ano, zde jsem, abych konal tvou vůli, můj Bože.” (Žid 10,7) Přenos z poutě ve Frýdku bude také možné sledovat na YouTube kanálu frýdecké farnosti. 

G. K. Chesterton napsal: „Každý člověk solidní náboženské tradice rozumí dvěma věcem - svobodě a poslušnosti. První znamená, že ví, kdo je, druhá, že ví, komu důvěřovat.” Víme, komu můžeme důvěřovat! Bohu, který je štědrý v milosrdenství! Začal jsem přáním Kristova pokoje. Na závěr k tomu tedy připojuji přání důvěrné a důvěřivé víry

a ze srdce vám žehnám

+ Mons. Martin David  

apoštolský administrátor

Pin It