Previous Next Play Pause
Slovo biskupa Františka Václava Lobkowicze k obnovení bohoslužeb
List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu: vytrvejte v modlitbě růžence
Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu
Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Frýdek-Místek - Poutníci, kteří se vydají do frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie, mohou získat plnomocné odpustky. Poutnímu místu je v jubilejním roce 20. výročí povýšení kostela Navštívení Panny Marie ve Frýdku na baziliku minor udělil papež František. O privilegium požádal Svatého otce biskup František Václav Lobkowicz. Odpustky spojené s návštěvou poutního místa je možné získat v období od 13. května do 27. října 2019.

Pro získání odpustků je nutné splnit obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), přijít jako poutníci na toto poutní místo a účastnit se tam při zvláštních příležitostech obřadů k tomuto výročí, nebo alespoň po odpovídající čas setrvat ve zbožném rozjímání, a přitom připojit modlitbu Páně, Vyznání víry a vzývání Panny Marie a sv. Jana Křtitele.

Dekret Apoštolské penitenciárie uvádí, že plnomocné odpustky mohou věřící obdržet také pro duše zemřelých v očistci. V tomto případě je nutno připojit ještě modlitbu za zemřelé.

Starší, nemocní a ti, kteří ze závažných příčin nemohou být přítomni fyzicky, mohou získat plnomocné odpustky taktéž, pokud nemají zalíbení v žádném hříchu, mají úmysl co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky a pokud se účastní slavností duchovně a obětují přitom své modlitby i bolesti a těžkosti svého života milosrdnému Bohu.

Bazilika bude přístupná ve všední dny kromě pondělků od 9.00 do 15.00 a v neděle od 13.00 do 17.00.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It