Previous Next Play Pause
Členové sdružení Eucharistická hodina prožijí svatodušní vigilii jako pouť a setkání
Prašivá 2019 - Kapka vody pro Haiti
Festival Slezská lilie 2019
Noc kostelů 2019 v pátek 24. května
Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

Ostrava - Od 8. neděle v mezidobí (3. března) do Popeleční středy (6. března) budou v ostravské katedrále Božského Spasitele probíhat Eucharistické dny 2019. Lidé se budou moci před vystavenou Nejsvětější Svátosti modlit a připravovat se na nadcházející postní dobu. V katedrále je také stále možnost přijmou svátost smíření. Kněží z celé diecéze slouží ve zpovědnicích podle rozvrhu Stálé zpovědní služby.

 

 

 

 

Eucharistické dny 2019 v katedrále Božského Spasitele před začátkem postní doby:

Neděle 3. března - 8. neděle v mezidobí:

  7.30 hod.: ranní mše sv.

  9.30 hod.: mše sv. za farníky

18.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace

18.30 hod.: zakončení adorace a svátostné požehnání

19.00 hod.: večerní mše sv.

Pondělí 4. března:

7.30 hod.: ranní mše sv.

  8.00 - 9.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace

17.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace

17.30 hod.: zakončení adorace a svátostné požehnání

18.00 hod.: večerní mše sv.

Úterý 5. března:

  7.30 hod.: ranní mše sv.

  8.00 - 9.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace

17.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace

17.30 hod.: zakončení adorace, Te Deum a svátostné požehnání

18.00 hod.: večerní mše sv. na zakončení eucharistických dnů

Popeleční středa 6. března v katedrále Božského Spasitele:

  6.30 hod.: modlitba ranních chval v eucharistické kapli katedrály

  6.45 hod.: modlitba růžence

  7.30 hod.: ranní mše sv. s udílením popelce

17.30 hod.: modlitba růžence

18.00 hod.: pontifikální mše sv. s udílením popelce a představením katechumenů (hlavní celebrant o. biskup František V. Lobkowicz)

Doba postní v Moravské Ostravě (6. 3 - 19. 4. 2019):

katedrála Božského Spasitele:

- úterý: 6.30 hod. modlitba ranních chval v eucharistické kapli

- pátek: po mši sv., která je v 17.00 hod., pobožnost Křížové cesty

kostel sv. Václava:

- neděle: 15.00 hod. pobožnost Křížové cesty

Poutní slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie a hlavního patrona kostela ve Slezské Ostravě v sobotu 16. března 2019:

6.30 hod.: modlitba růžence

7.00 hod.: ranní mše sv.

8.30 hod.: hlavní mše sv.

Ilustrační foto: Vojtěch Hlávka/Člověk a víra

Pin It