Previous Next Play Pause
Tříkrálová sbírka 2021. Začátek roku bez koledníků a s online kasičkou na webu sbírky
Nemocniční kaplani nabízejí své služby i lékařům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům
Litanie pro čas pandemie nemoci Covid-19
Nouzový stav nás vrací k obrazovkám a monitorům. Bohoslužby na internetu, Tv Noe a Radiu Proglas

Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.

V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České. Na plenárním zasedání ČBK byl jmenován poutní výbor ve složení Mons. Jan Vokál - předseda, Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher, členové poutního výboru.

Ostravsko-opavská diecéze připravuje Diecézní pouť do Říma ve spolupráci s CK Palomino ve dnech od 10. do 16. listopadu 2019. Cena autobusového zájezdu je 12.900 Kč.

Program pouti k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České:

 

1.den - Ostrava – odjezd v odpoledních hodinách, nástupní místa po trase dle dohody,

             noční jízda do Říma

2.den - Řím – Bazilika San Giovanni in Laterano, Svaté schody, Santa Croce in Gerusalemme

             – titulární chrám kardinála Vlka, Santi Marcellino e Pietro – titulární chrám kardinála

             Duky, Bazilika Santa Maria Maggiore – mše sv. za dar duchovní obnovy země a ochranu    

             Panny Marie s přímluvou svatých věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje,večeře, nocleh              

3.den - ŘímVatikán - Bazilika sv. Petra – v 10:00 mše sv. ke cti sv. Anežky České

             na poděkování za dar svobody ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky.

             Po mši sv. modlitba v kryptě u sochy sv. Anežky České, zakladatelky křesťanské charity.

             Socha byla věnována Sv. otci Františkovi v mimořádném Svatém roce Milosrdenství

  1. 10. září 2016

             Piazza Navona, Pantheon, Santa Maria sopra Minerva, Fontana di Trevi, Španělské    

             schody, večeře, nocleh

4.den -  Řím - Vatikán – Svatopetrské nám.- generální audience se Sv. otcem Františkem,

             v 15:00 mše sv. v bazilice sv. Jana v Lateránu, večeře, nocleh

5.den -  Řím – katakomby sv. Kalixta, kostel Domine quo vadis, trapistické opatství Tre Fontane,

             bazilika San Paolo fuori le Mura, večeře, nocleh

6.den -  Řím – Bazilika sv. Klimenta – hrob sv. Cyrila, Koloseum, San Pietro in Vincoli

             – socha Mojžíše, chrám S. Maria ara Coeli, Forum Romanum, Santa Maria della Vittoria,

             odjezd ve večerních hodinách

7.den -  příjezd do ČR v odpoledních hodinách

 

Termín: 10. 11.-16. 11. 2019      

Cena: 12.900 ,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4x ubytování v hotelu ve 2 lůžkových pokojích, 4x polopenze, kompletní cestovní pojištění, služby odborného průvodce, pojištění CK č. 159/1999 Sb.  

CK Palomino si vyhrazuje právo na změnu programu.

Přihlašování na poutní zájezd formou elektronického formuláře zde

Grafika: http://www.svanezkaceska.cz/

 

Pin It