Previous Next Play Pause
24 hodin pro Pána v diecézi
Duchovní obnovy pro dobu postní 2019
Přihlašování na Noc kostelů 2019
Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

Praha - Česká biskupská konference dnes vydala prohlášení a výzvu k modlitbě za skupinu čínských křesťanů, kteří požádali o azyl v ČR. Biskupové apelují na spravedlivé vyřešení jejich obtížné situace a prosí o společnou modlitbu v tuto neděli, 11. března 2018. Text prohlášení, výzvy k modlitbě věřících i nedělní přímluvy naleznete v následujícím článku a příloze.

ČBK vyzývá ke spravedlivému vyřešení situace skupiny čínských křesťanů v ČR

V České republice požádalo v roce 2016 několik desítek čínských křesťanů o azyl. Nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti u nás.

Výsledek procesu a další osudy těchto lidí nám nejsou lhostejné, a proto apelujeme na spravedlivé vyřešení jejich situace zhoršované nejistotou a obavami. Jsme vděčni za ty, kterým byl azyl udělen, protože dostali naději na život ve svobodné společnosti. Taktéž věříme ve spravedlivý přezkum rozhodnutí o neudělení azylu větší části těchto žadatelů.

Doufáme, že bude nalezeno dobré řešení pro další život lidí, kteří se ocitli ve velmi složité životní situaci. V případě, že k tomu budeme moci nějak přispět, jsme připraveni.

Také tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží těmto křesťanům pomoci.

Naši snahu chceme podpořit i modlitbami za tyto žadatele při mších svatých na 4. neděli postní, tedy 11. března 2018. Věříme v sílu modlitby za čínské křesťany v ČR i v jejich vlasti.

Čeští a moravští biskupové

Text výzvy k modlitbám


Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany

Sestry a bratři,

v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti.

Na tento úmysl zvláště pamatujme při všech mších svatých o 4. neděli postní, tedy 11. března 2018. Pro tento účel přidáváme text zvláštní přímluvy.

Vaši čeští a moravští biskupové

Text přímluvy

Pane, buď oporou skupině čínských křesťanů, kteří v ČR požádali o azyl, a nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Nechť se jim dostane spravedlivého vyřešení jejich situace.


Prohlášení biskupského vikáře k situaci čínských žadatelů o azyl a výzva k modlitbě

Minulý týden byla zveřejněna zpráva, že 70 žádostí o azyl čínských křesťanů bylo ministerstvem vnitra zamítnuto. Se smutkem a znepokojením jsem vnímal tuto zprávu, neboť žiji v zemi, kde máme osobní zkušenost s pronásledováním pro víru, které je v v Čínské lidové republice mnohonásobně horší, než bylo v době před rokem 1989 v Československu. Je ostudou naší země, že vyměňuje respektování lidských práv za ekonomický prospěch. Jako biskupský vikář pro pastoraci, jemuž je svěřena také starost o migranty, jménem celé ostravsko-opavské diecéze vyjadřuji naléhavou prosbu o modlitbu za spravedlivé rozhodnutí soudů, u nichž jsou nyní podávány žaloby na rozhodnutí ministerstva vnitra. Z veřejných zdrojů je zřejmé, že křesťané jsou v Číně opravdu pronásledováni a že v případě repatriace budou žadatelé o azyl čelit mnohonásobně tvrdší represi, než si dokážeme jen představit ze své zkušenosti. V Číně jim totiž půjde nejen o svobodu vyznání víry, ale i o život. Třebaže jsem v svém životním příběhu zakusil, že proklamace náboženské svobody se v komunistické diktatuře liší od skutečnosti, nyní jde o mnohem víc.

Můžete se zapojit do modlitebního řetězce http://www.modlitby24-7.cz/cinsti-krestane nebo jen v osobní modlitbě přednést před Boží tvář přímluvu za spravedlivou ochranu našich bratří a sester ve víře. Děkuji všem, kteří se v minulosti i nyní veřejně i osobně pro ně angažují.

P. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci

Ilustrační foto: Lucie Horníková / Člověk a víra

Pin It