Český Těšín – Až do posledního místa zaplnili ve středu 16. května kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně pracovníci Charit z celé ostravsko-opavské diecéze. Mši svatou pro 350 charitních poutníků celebroval biskup František Václav Lobkowicz, místní duchovní a kněží, kteří spolupracují na charitním díle.

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ zopakoval biskup František slova sv. Pavla z prvního čtení z listu Římanům, ale také nám, dnešním křesťanům, kteří se potýkají s různými projevy pronásledování. Shromážděným zaměstnancům Charit kladl na srdce, aby při své práci měli stále na paměti, že pracují pro církevní organizaci a že lidé je budou podle toho hodnotit. „Máte poslání, za které nedostanete miliony, ale jak řekl Ježíš: ,Cokoliv jste učinili jednomu z mých nepatrných, pro mě jste to učinili',“ řekl dále biskup.

„Miluj Boha, miluj bližního, a když toto děláte, tak najdete otevřené dveře do nebeského království. Tam potkáte i ty, které jste tady obsluhovali,“ dodal biskup Lobkowicz, který při mši svaté vzpomenul také na svatého Jana Nepomuckého, na jehož památku připadla charitní pouť, a rovněž na kardinála Josefa Berana, jehož ostatky byly nedávno repatriovány do České republiky.

Po bohoslužbě pozdravili pracovníky Charit ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo a ředitelka Charity Český Těšín Monika Klimková. Stručnou prezentaci charitních aktivit na Jesenicku představila kolegům ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová a o charitní výrobně hostií a lázeňských oplatků UNITA, s.r.o., pohovořil její jednatel Milan Uhlíř. Posluchači se tak například dozvěděli, že se v Bílé Vodě ročně napeče 15 milionů hostií. Jejich výroba však zaujímá jen 20 % produkce. 80 % výrobních aktivit patří pečení lázeňských oplatků. Za den se jich vyrobí až 2000 krabiček. „V létě jedeme na tři směny. Oplatky vyrábíme pro poutní místa, farnosti, města a obce v celé České republice. Vyvážíme je také do Polska, Rakouska, Německa a na Slovensko,“ dodal Milan Uhlíř.

Do Polska se po upečení klobásek na farní zahradě mohli vydat také účastníci charitní pouti. Výklad o historii města zájemcům zajistil Eduard Jarmut a kdo měl zájem, tak se mohl podívat na dvojměstí z piastovské věže a prohlédnout si rotundu sv. Mikuláše. Nejstarší stavba na území Polska je zasvěcena také sv. Václavovi a Poláci ji denně vidí na bankovce s hodnotou 20 zlotých. Kdo se za hranice nevydal, mohl si vyslechnout přednášku P. Jana Larische, Th.D., na téma "Kněžské osobnosti Těšínska".

Foto: Pavel Zuchnický