Skřipov – Malá obec na Opavsku žila o víkendu vzpomínkami na Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, který ve Skřipově působil v letech 1974 až 1989. Vzdělanému knězi, který stál dvakrát u zrodu teologické fakulty v Olomouci, měla být zapadlá farnost doslova vyhnanstvím. Komunistický režim se však přepočítal. Kněz zde našel živé farní společenství, které na něj s láskou vzpomíná i dnes, více než dvacet let po jeho smrti.

Aby vzpomínka na dobrého kněze přetrvala po generace, nechali ji farníci vytesat do kamene a pamětní desku umístili přímo do vchodu kostela. Po mši svaté ji v neděli 11. února požehnal ostravsko-opavský pomocný biskup Mons. Martin David a odhalil společně se starostou obce Kostelec u Holešova Ing. Petrem Hlobilem, kde se Mons. Tkadlčík 8. února 1915 narodil.

Slavnosti byli přítomní také příbuzní kněze. Synovci a neteře a jejich již dospělé děti vzpomínali na chvíle, kdy do Skřipova jezdívali za strýčkem na faru. Pozdrav místním farníkům zaslal také olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Jeho dopis přečetl kanovník metropolitní kapituly P. Vojtěch Kološ. Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci reprezentoval její proděkan Mgr. Tomáš Parma, PhD.

Zázemím pro oslavu nevšední události se stala nová skřipovská fara, kde všechny hosty uvítal a pohostil P. Mgr. Mário Račko ve spolupráci s místním starostou Ing. Radimem Čechem a obětavými farníky.

Mons. Prof. ThDr. Vojtěch Tkadlčík (8. 2. 1915 – 25. 12. 1997)

Mons. Tkadlčík byl vědec, profesor, obnovitel bohoslovecké fakulty v Olomouci v roce 1968 a znovu v roce 1989 a potom i současně jejím prvním děkanem. Komunistickým režimem byl od roku 1974 perzekuován, nemohl vykonávat pedagogickou ani vědeckou činnost. Od července 1974 do listopadu 1989 byl administrátor ve farnosti Skřipov. Pro svoji lidskou moudrost a vlídnost byl oblíben všemi farníky a s farností udržoval společenský a duchovní vztah i po svém odchodu do Olomouce v roce 1989. Za zásluhy o církev byl jmenován v roce 1990 čestným papežským prelátem s titulem monsignore. Zemřel 25. 12. 1997 v Olomouci.

Foto: Markéta Dušková