Dobratice - V neděli 11. 2. ve farnosti Dobratice skončil týden Lidových misií, které vedli misionáři ze Slovenska - redemptoristé P. František Boldy, CSsR, a P. Peter Hertel, CSsR. Týden lidé ve farnosti společně prožívali čas, ve kterém slavili mše svaté, naslouchali misijním promluvám, modlili se a mohli tak prožít svou obnovu ve vztahu k Bohu i vůči druhým.

Zkušenost s misiemi zažila farnost již v roce 2009, kdy je zakončila vztyčením kříže na kraji vesnice. Tento rok k němu při zakončení misií vyšel po mši svaté průvod věřících a místní kněz P. Jan Wojnar ho požehnal.

Více se dočtete v diecézní příloze Katolického týdeníku č. 7.

Fotogalerie: Josef Cinciala/Člověk a víra