Ostrava/Odry - V sobotu 10. února se rozloučíme s P. Michalem Františkem Jadavanem, který zemřel v pátek 2. února v Ostravě. Zádušní mše svatá bude sloužena v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci v 10.00 hodin a pohřební mše svatá bude sloužena ve 14.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Odrách. Pro klidný průběh posledního rozloučení prosíme o respektování pokynů pořadatelů a Policie ČR, která bude jak v Ostravě tak v Odrách regulovat dopravu.

V Ostravě bude zajištěno parkování v blízkém okolí kostela.

V Odrách nebude možný příjezd ke kostelu, proto je potřeba počítat s dostatečnou časovou rezervou pro zaparkování a příchod ke kostelu.

Mapa vyhrazených parkovišť v Odrách (viz.příloha)

Mši svatou s posledním rozloučením z kostela sv. Cyrila a Metoděje bude v přímém přenosu přenášet televize NOE.

Kněží účastnící se rozloučení S P. Michalem Jadavanem si s sebou přinesou albu a štolu fialové barvy.
v Odrách se budou převlékat na faře a půjdou obsadit vyhrazená místa ještě před začátkem obřadu. Biskupové a kněží koncelebrují v ornátech půjdou, v obvyklém průvodu. Kněží si na faře nechají svrchní oblečení (zajištěn dohled). V okamžiku ochodu liturgického průvodu z kostela se půjdou bočním východem ze zákristie převléci na faru. Pak se připojí k průvodu na hřbitov.

Foto: Farnost Ostrava-Pustkovec a www.odry.cz