Český Těšín - Den zasvěceného života oslavili řeholnice a řeholníci žijící na území ostravsko-opavské diecéze v sobotu 3. února 2018 v Českém Těšíně.

Mši sv. sloužil pomocný biskup Martin David, který v promluvě hovořil o důležitosti Kristova světla a důvěry v Krista v zasvěceném životě. „Žít křesťanským životem nebo životem zasvěceným bez důvěry je nemožné. Řeholní sliby nejsou ničím jiným než vyjádřením důvěry, kterou skládáte v Hospodina,“ uvedl biskup. Poděkoval také řeholníkům a řeholnicím za svědectví života prozářeného Kristovým světlem a naplněného důvěrou. Po mši svaté pokračovalo setkání radostným sdílením při agapé. Shromáždění účastníci telefonicky poblahopřáli diecéznímu biskupovi Františku Václavovi k životnímu jubileu, které oslavil v lednu. Setkání bylo uzavřeno přednáškou Mon. Adama Ruckého, biskupského vikáře pro duchovní povolání, na téma: „Doprovázení těch, kteří řekli Bohu své ano“.

Foto: S.M. Anežka