Ostrava-Stará Bělá – V sobotu 19. května proběhne v Katolickém domě v Ostravě-Staré Bělé další ročník Biblické olympiády, určené žákům 2. stupně ZŠ, resp. studentům SŠ kterékoli školy či farnosti ostravsko-opavské diecéze. Tříčlenné týmy na ní budou soutěžit ve znalosti vybraných knih Písma svatého, přičemž připravovat se mohou již nyní, přihlašovat pak do 10. května.

Již posedmé se budou moci mladí z ostravsko-opavské diecéze utkat ve znalostech Písma svatého, a to na Biblické olympiádě, kterou připravují dva diecézní kněží – P. Mgr. Dobromil Zifčak a P. ThLic Marek Kozák – ve spolupráci s farností Ostrava-Stará Bělá, v jejímž Katolickém domě se bude v sobotu 19. května soutěžit. Jako každý rok se mohou mladí na olympiádu připravit důkladným přečtením vybraných knih Bible. Letos půjde o Evangelium podle Jana, knihu Tobijáš a knihu Rút, plus ještě materiály na daném webu v sekci PŘÍPRAVA. Při olympijském dni pak budou písemně odpovídat na otázky v jednotlivých soutěžních kolech.

Biblická olympiáda je určena žákům 2. stupně ZŠ a studentům SŠ kterékoli školy nebo farnosti ostravsko-opavské diecéze. Na vítěze čekají hodnotné ceny. Přihlašovat se lze až do 10. května.

Pořadatelům jde v první řadě o to, aby mladí prostřednictvím této soutěže a přípravy na ni získali vřelý vztah ke Knize knih, pronikali do její hloubky a našli v ní svou celoživotní průvodkyni. Zaměřují proto pozornost výhradně na ni, aniž by se mladé potencionální soutěžící snažili na olympiádu nalákat nějakými vedlejšími doprovodným efekty. Důvody pořádání Biblické olympiády ostatně ozřejmuje P. Dobromil Zifčak: „Není důležité vyhrát, ale číst Boží slovo – ono samotné je odměnou, a to odměnou na celý život. Čtěme Boží slovo, už jen proto, že se nám toto čtení vrátí, až to budeme někdy v budoucnu potřebovat. Proto chci ty mladé opravdu srdečně pozvat k účasti na této Biblické olympiádě, nebojte se a přihlaste se, je krásné moci číst Písmo svaté.“

Libor Rösner