Český Těšín – Řeholníci a řeholnice, kteří působí ve farnostech a řeholních komunitách v ostravsko-opavské diecézi, zamíří v sobotu 3. února do Českého Těšína na setkání s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Při mši svaté a společném setkání oslaví Den zasvěceného života, který každoročně připadá na svátek Uvedení Páně do chrámu.

Program začíná v 10.00 hodin v česko-těšínském kostele Nejsvětjšího Srdce Ježíšova. Po bohoslužbě bude v Exercičním domě následovat přednáška biskupského vikáře pro duchovní povolání Mons. Adama Ruckého, který bude hovořit na téma „Jak pomáhat na cestě k povolání“. Setkání zasvěcených osob zakončí společný oběd a sdílení novinek z jednotlivých komunit.

Foto: Pavel Zuchnický