Ostrava – Více než sto padesát pozvaných hostů oslavilo ve čtvrtek 4. ledna společně s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem jeho 70. narozeniny. Dříve než od nich přijal gratulace, sám je obdaroval narozeninovým koncertem v kostele sv. Václava v centru Ostravy. Slavnostní atmosféru večera zajistil svým vystoupením dívčí pěvecký sbor Datio z Oder pod vedením Josefa Zajíčka.

Gotickým kostelem se v jejich podání nesly vánoční koledy a duchovní písně středověkých i současných autorů. Úvodního slova se ujal generální vikář a pomocný biskup Martin David, který koncert označil za dvojnásob narozeninový, protože při něm oslavujeme nejen narozeniny biskupa Lobkowicze, ale také narozeniny Ježíše Krista, s nímž jubilant spojil velkou část svého života.

Večerem provázela Pavla Hostašová, ředitelka Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách, jejíž sbor koncert připravil. Mezi uvedením jednotlivých písní a skladeb vhodně vkládala momenty ze života otce biskupa, který se zasloužil o obnovu církevního školství v naší zemi a od roku 1996 stojí v čele nejmladší diecéze v České republice.

„Plakaly jste někdy?“ zeptal se otec biskup po skončení koncertu sboristek. „Mě se dnes při tomto koncertu chtělo plakat,“ přiznal očividně dojatý pastýř diecéze, který své kulaté narozeniny prožívá na kolečkovém křesle. I přes zdravotní problémy, které jej omezují v pohybu, neztrácí radost a vtip, jak několikrát přesvědčil hosty svého narozeninového koncertu.

Oslavy 70. narozenin biskupa Františka Václava Lobkowicze pokračují v pátek 5. ledna v kruhu spolupracovníků z biskupské kurie a v sobotu 6. ledna s věřícími v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Za dar svého života bude děkovat během bohoslužby v den slavnosti Zjevení Páně, která začíná v 18.00 hodin.

Foto: Pavel Zuchnický