Ostrava – Klub Atlantik v centru Ostravy se v úterý 19. prosince otevře zájemcům o další z přednášek cyklu narovinu, které ve spolupráci s ostravsko-opavským biskupstvím pořádá farnost Ostrava-Přívoz. Na téma „Rodina jako sociální děloha“ bude přednášet vedoucí Centra pro rodinu a sociální péči z. s. Jan Zajíček. Přednáška začíná v 17.00 hodin a vstup je zdarma.

„Paralela odvážná, podobnost přímo fascinující. Na těchto paralelách chceme upozornit na naše nezastupitelné role jako otce a matky pro život a sociální růst našich dětí," uvedl k tématu Jan Zajíček, který se bude věnovat koncepci práce s rodinou a rodinnou terapii, jak ji ve své knize Rodinná terapie psychosomatických poruch (Portál 2004) představili její autoři Vladislav Chvála a Ludmila Trapková.

Na rozdíl od jiných terapií rodinu nepovažují za „soubor jednotlivců“ vzájemně se téměř neovlivňujících, ani pouze za jakýsi „stacionární prostor“ (např. „ostrov rodiny“ – Rieger Z.; Vyhnálková H., 1996), ale za vývojový uzavřený systém, který připomíná vývoj plodu v děloze matky směřující k porodu dítěte.

Rodina tak připomíná dělohu, jejíž funkce se projevují na sociální úrovni. Tj. růst a vývoj dítěte směřující k sociálnímu porodu, k dosažení sociální dospělosti. Celá řada poruch a nemocí dětí je zde popsána jako důsledek stagnujících vývojových oscilací dítěte od matky k otci a zpět, až do dospělosti, tedy stagnace celého rodinného systému. Tím dokazují, že není jedno, jak je svět kolem dítěte uspořádán, ale že rodina má klíčovou a nezastupitelnou roli pro zdravý vývoj jednotlivce i lidstva jako celku.