Ostrava - Přes dvě stě lidí přišlo v pátek 8. prosince oslavit společně se salesiány Dona Boska 80. výročí posvěcení kostela sv. Josefa, který je součástí jejich střediska. Mši svatou celebroval biskup František Václav Lobkowicz a kněží salesiáni. Kostel byl v letech 1973 až 1990 využíván vojáky jako tělocvična a skladiště. V roce 1990 byl po nutné rekonstrukci dán kostel znovu do provozu. Od 10. prosince 2017 má tramvajová zastávka u kostela název Don Bosko.

Jedním z těch, kdo se na opravách kostela podílel, byl Jan Škuta z Ostravy-Zábřehu. „Jsem profesí zedník a hned po revoluci mě oslovili kněží - salesiáni, kteří se mnou pracovali ve Vítkovických železárnách. Byl to P. Jaroslav Němec a P. Jan Hurník. Ostatní zaměstnanci z toho byli vykulení, že ti chlapi, kteří s nimi roky pracovali, jsou kněží. P. Václav Hurník byl zase sanitářem v městské nemocnici na Fifejdách,“ zavzpomínal Jan Škuta, který se před více než deseti lety zapojil také do stavby kostela Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu, kde dnes působí jako kostelník.

„Postavit kostel potřebuje hodně elánu,“ podotkl biskup Lobkowicz, který ve své promluvě vyzdvihl odvahu pozdějšího kardinála Štěpána Trochty, který před osmdesáti lety stál u výstavby tohoto kostela. „Salesiáni se radovali z toho, že mohou v tomto městě šířit víru a byli rádi, že se tady mohou společně modlit a sloužit mši svatou a udělovat svátosti,“ řekl biskup Lobkowicz.

Postavit kostel na poddolovaném území nebylo totiž vůbec snadné. Pod celou budovou kostela je proto položena železobetonová deska. Nad ní byla smontována konstrukce šestnácti ocelových pilířů, které dodaly Vítkovické železárny. Konstrukce byla pomocí jeřábů smontována a pak teprve přišla na řadu cihlová výplň. Takový způsob stavby byl ve 30. letech 20. století novinkou. Kostel vysvětil 8. prosince 1937 olomoucký arcibiskup ThDr. Leopold Prečan.

U příležitosti oslav se salesiánům podařilo po patnácti letech úsilí přesvědčit dopravní podnik města Ostravy, aby zastávka u kostela nesla název Don Bosko, jak tomu bylo v minulosti. „Tramvajová zastávka u kostela se do roku 1953 jmenovala Salesiánská, pak do 70. let nesla název Don Bosco a pak již měla jiné názvy: Dr. Malého, ÚAN a Dr. Malého. Po několika neúspěšných pokusech se letos podařilo, že bylo vyhověno žádosti na přejmenování zastávky na název Don Bosco,“ uvedl ředitele salesiánského střediska P. Jiří Caha.