Vánoce 2017 a Nový rok 2018 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Příležitost k vánoční sv. smíření

Středa 20. prosince: 7.00 hod. – 9.00 hod. 15.00 hod. – 18.00 hod.

Čtvrtek 21. prosince: 7.00 hod. – 9.00 hod. 15.00 hod. – 18.00 hod.

Pátek 22. prosince: 7.00 hod. – 9.00 hod. 15.00 hod. – 18.00 hod.

Sobota 23. prosince: 15.00 hod. – 18.00 hod.

Na Štědrý den v neděli 24. prosince a během vánočních svátků nebude zvláštní

příležitost k sv. smíření. Využijte proto těchto termínů!

Pořad bohoslužeb

Neděle 24. 12.: 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

ŠTĚDRÝ DEN Den rodinného společenství

7.30 hod.: mše sv. ze 4. neděle adventní

13.30 hod.: otevření katedrály – možnost prohlídky betléma

14.00 hod.: zdobení vánočního stromku dětmi

14.30 hod.: modlitba růžence za naše rodiny

15.00 hod.: vánoční mše sv. pro rodiny (při ní děti uvedou pásmo o narození Páně; po mši sv. požehnání svící k stědrovečerní večeři)

24.00 hod.: půlnoční pontifikální mše sv., hlavní celebrant otec biskup František, zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka

Pondělí 25. 12.: SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Hod Boží vánoční 1. svátek vánoční

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František, zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

19.00 hod.: mše sv.

Úterý 26. 12.: SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

2. svátek vánoční

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: mše sv.

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

Večerní mše sv. není!

Neděle 31. 12.: SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Poslední den občanského roku 2017

7.30 hod.: mše sv. ze svátku Svaté rodiny

15.00 hod.: mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup Martin; po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání

Pondělí 1. 1.: SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE

Zasvěcený svátek Nový rok 2018

Oktáv Narození Páně Světový den modliteb za mír

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

19.00 hod.: mše sv.

Sobota 6. 1.: SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Tří Králů Doporučený zasvěcený svátek

7.30 hod.: mše sv.

18.00 hod.: pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František

Neděle 7. 1.: SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Končí doba vánoční

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: mše sv. pro rodiny s udělením svátosti křtu dětem

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

16.00 – 17.00 hod.: společný zpěv koled na zakončení vánoční doby

19.00 hod.: mše sv.

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra