Ostrava – Salesiáni Dona Boska si letos připomínají 80. výročí od posvěcení kostela sv. Josefa, který je součástí jejich domu na Vítkovické ulici. Rektorátní kostel kulaté narozeniny oslaví v pátek 8. prosince v den svátku Neposkvrněného početí Panny Marie při mši svaté, kterou bude celebrovat biskup František Václav Lobkowicz. Bohoslužba začíná v 16.30 hodin. Součástí oslav je v sobotu 2. prosince duchovní obnova, která začíná v 9.00 hodin a další sobotu 9. prosince od 17.30 hodin koncert Pěveckého sdružení Moravských učitelů.

Výročí kostela si salesiáni připomínají v roce 90. jubilea od příchodu následovníků Dona Boska do Českých zemí. Zakladatelem komunity se stal P. Ignác Stuchlý SDB, který pochází ze slezské obce Bolesław v dnešním Polsku. Salesiánem se stal v Itálii, kde byl v roce 1901 vysvěcen na kněze. Působil střídavě v Itálii a ve Slovinsku. Od roku 1925 začal plánovat založení české salesiánské provincie. Společně s pozdějším kardinálem Štěpánem Trochtou přišli do českých zemí v roce 1927. První dům vznikl ve Fryštáku nedaleko Zlína. Pod vedením P. Stuchlého, který od počátku platil za neformální, leč nezpochybnitelnou hlavu českých salesiánů, vznikaly postupně další salesiánské domy.

Jedním z nich byl právě ten v Ostravě na Vítkovické ulici. Řeholní dům postavili v roce 1934 a v letech 1935 až 1937 pokračovali se stavbou kostela. Trojlodní kostel je atypickou stavbou. Vzhledem k poddolování byla pod celou budovou položena železobetonová deska. Vítkovické železárny zhotovily 16 ocelových pilířů, konstrukce byla pomocí jeřábů smontována a pak teprve přišla na řadu cihlová výplň. V té době byl takový způsob novinkou. Kostel vysvětil 8. prosince 1937 olomoucký arcibiskup ThDr. Leopold Prečan. Dobové snímky zde.

Osud kostela, ale i salesiánské komunity poznamenaly nacistický a komunistický totalitní režim. V roce 1942 zabrali salesiánský ústav nacisté a v roce 1950 komunisté. Ti v roce 1973 obratným manévrem uzavřeli i kostel pod záminkou, že budovu potřebuje armáda, a udělali z něho tělocvičnu a později vojenský archiv. Salesiánům se kostel a budovu řeholního domu podařilo se ho získat zpět až v roce 1990. Přičemž nebylo snadné dát jej po armádě do pořádku. Nejdříve se s velkým zápalem zbouraly za totality vestavěné příčky, jimiž byly zazděny obě boční lodi. Bylo také nutno odstranit podlahu, kterou položili vojáci na původní dlažbu. Podlahu přitloukli na položené trámky delšími hřeby, které prošly až na druhou stranu a vyhloubili v dlažbě jamky, jak je to patrné dodnes. 8. prosince 1990 byl kostel znovu otevřen. V roce 80. výročí byly do kostela pořízeny nové lavice s integrovanými klekátky a odkládacím pultíkem na zpěvník a jiné modlitební knihy. Komletně tak nahradily židle, které se v kostele používaly od jeho znovuotevření v roce 1990.