Ostrava - Farnost Moravská Ostrava při katedrále Božského Spasitele prožila se závěrečnou nedělí církevního roku poutní slavnost. Zasvěcení největšího ostravského kostela se spojuje s nedělní slavnostní Krista Krále. Titulární slavnost v katedrále prožil společně s farníky také biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra