Praha - Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově dne 21. listopadu 2017, za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, zvolila 61. opata břevnovského kláštera. Stal se jím dosavadní převor-administrátor opatství P. Petr Prokop Siostrzonek.

Opatskou benedikci přijme zvolený arciopat od kardinála Dominika Duky OP v neděli 14. ledna 2018, v den 1025. výročí posvěcení kláštera, při mši svaté v břevnovské bazilice sv. Markéty od 10.00 hodin.

Předchůdcem nově zvoleného opata byl Anastáz II. Opasek (1947–1999). V době od 4. září 1999 pak byl představeným břevnovského arciopatství převor-administrátor Petr Prokop Siostrzonek (do 20. 11. 2017).

Opatu břevnovského kláštera náleží od r. 1993 čestný titul arciopat.

P. Petr Prokop Siostrzonek pochází z Českého Těšína. Narodil se 9. srpna 1957. V Českém Těšíně také absolvoval místní gymnázium. V letech 1976–1983 studoval teologii na CMBF v Litoměřicích. Po ukončení studií působil jako kněz ve farnostech olomoucké arcidiecéze.

V letech 1979–1981 absolvoval základní vojenskou službu. Během studií tajně vstoupil do benediktinského řádu, což později StB odhalila. Na kněze byl vysvěcen v Olomouci 25. června 1983 olomouckým ordinářem Josefem Vranou. Po odmítnutí nabídky na spolupráci s StB ztratil státní souhlas s vykonáváním funkce kněze a pracoval v Tesle Rožnov (1987–1988). V roce 1990 byl jmenován převorem Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Aktivně se v této době podílel na přípravě restituce břevnovského kláštera, spolu s Anastázem Opaskem.

Po smrti břevnovského arciopata Anastáze Opaska v létě 1999 byl dosavadní převor Prokop Siostrzonek zvolen převorem-administrátorem kláštera (jako převor-administrátor má stejná práva a povinnosti jako arciopat, nepřijímá však opatskou benedikci a neužívá opatských insignií). Dne 21. listopadu 2017 byl zvolen arciopatem břevnovského kláštera.